Archiv rubriky: Nezařazené

Kronika obce a prosba o pomoc

Kroniky obce Nadějkova z let 1921-1989 jsou uloženy ve státním oblastním archivu v Třeboni a částečně přístupné z jeho webových stránek. Prohlížet on-line si lze stránky, které se týkají událostí více než 70 let starých, tj. do roku 1952.

První pamětní knihu, založenou r. 1921 a se záznamy z let 1919 -1945 a stručnějším popisem starší historie, jsem začala přepisovat na tyto stránky. Odkazy na přepis záznamů z jednotlivých let najdete na stránce Kroniky a matriky.

Současně prosím o pomoc s přepisováním. Není náročné, přepis jedné stránky trvá asi 10-15 minut a není potřeba nic jiného, než počítač s přístupem k internetu. Chcete-li pomoci, ozvěte se mi, prosím, na adresu olga.nadejkov(zavinac)gmail.com, nebo přes facebookovou skupinu Nadějkovsko. Pošlu odkaz na web třeboňského archivu a ukázku přepisu a domluvíme se, který rok si vyberete. Moc děkuji!

Nejkrásnější vesnice Nadějkov

Na stránku Vzpomínky  jsem přidala text vzpomínek Hanse Komendy (1716-1776), sluhy hraběte Dohalského z Dohalic, jemuž nadějkovské panství patřilo ve dvacátých letech 18. století. Hans (Hanzel, Jan) Komenda do jeho služeb vstoupil jako desetiletý.
Jde pravděpodobně o nejstarší dochované písemné paměti, které zmiňují na naši obec. Staly se podkladem jak pro odborné práce historika Eduarda Maura, tak inspirací pro román Jany Klimečkové Kočárová cesta. Právě v něm vystupuje románová postava Hans Komenda, který na Nadějkov vzpomíná jako na „nejkrásnější vesnici na světě“.

Stránka Vzpomínky  dále obsahuje text z pamětí kněze Františka Teplého (v Nadějkově působil v letech 1892-1894), vzpomínky kronikáře Karla Jindráka (první polovina 20. století) a jeho syna Milana (30. a 40. léta 20. století), Ludmily Rutarové (20. léta 20. století) a Josefa Bendy (50.léta 20. století).