Vratišov a mlýn Práchovna

Nachází se asi 3 km na jihozápad od Nadějkova. Je zde evidováno 11 adres, trvale zde žije 12 obyvatel.

Čeněk Bohuslávek zde uvádí tato místní jména polí a luk: Ouvara, Sekyry, Nívka, Tabulka, Vochov, Nohavice, Močidlo, Vohrada, Staněk, Podehbely, Pláňava, Růžovy, Ouvaří a les Vráž.

V zahradě čp. 5 (vpravo od cesty) se nacházejí zbytky tvrziště s kruhovým valem, sídla svobodníka Petra Chrousta, který koupil Vratišov roce 1440 za 30 kop českých grošů. Navíc měl za povinnost platit bývalé majitelce Růženě Elišce z Vratišova ročně 90 grošů a každé Vánoce jí odvádět patero kur (slepic) a za dva groše bílého chleba. Pověst o jednom z je­ho následovníků vypráví jako o neohroženém obránci Čech proti útokům Bavorů. Ti se mu pomstili – přes Rakousko vtrhli do Čech a Chrous­tovu tvrz vypálili.

V osadě stojí kaplička z r. 1934, kterou místní obyvatelé pečlivě udržují a koná se zde májová pobožnost. O kapličce z farní kroniky: Roku 1936, ve svátek Nanebevstoupení Páně, posvětil jsem (P. Bohuslav Veselý) novou kapli ve Vratišově ke cti Nejbl. Panny Marie. Kaple zbudována byla r. 1934 nákladem osadníků vratišovských, dle plánu stavitele Bočana z Milevska, schváleného biskupskou konzistoří v Českých Budějovicích,obnosem 8000 Kč, nepočítaje podlahy a dříví. Stará kaple, úplně sešlá,  byla zbořena. Kaple stojí u cesty na pozemku Josefa Hadáčka z čp. 7, který pozemek daroval.
Původní kaple byla vystavěná jako poděkování za to, že Vratišov minulou krupobití, které v r. 1860 způsobilo velké škody v okolí.
Vlevo u silnice na kraji obce stojí kamenný kříž s nápisem „František a Marie Hynštovi“. Litinové kříže jsou dva na pastvinách vpravo pod silnicí (jeden malý, v rukou andělíčka) a na konci osady, u cesty na Brtec. Pod Vratišovem, u silnice na Milevsko, je na stromě malý obrázek jako poděkování za zázračné zachránění.

Pod Vratišovem u říčky Smutné stojí mlýn Práchovna (na mapách Prachárna), poblíž něj roste prastará lípa.

Vratišov je osada bohatá na pověsti. Vypráví se tu
O založení Vratišova
O zázračném zachránění
O děcku v košilce
O tajemných světlech

Mapy:
Mapa katastrálního území
Další mapy – geologická, radonová aj.

Prameny:
wikipedia.org
Čeněk Habart: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, díl IV.
Farní kronika obce Nadějkovské
Čeněk Bohuslávek: Dějiny školní obce Nadějkovské, dodatek

Proměněné Chyšecko


<<zpět na seznam osad
<<zpět na úvod