Legionáři

Někteří z legionářů – Čechů a Slováků, kteří v první světové válce bojovali na straně Francie, Itálie, Ruska,  Srbska a USA za samostatný československý stát – pocházeli i z Nadějkovska.
Nejpodrobnější zprávu o nich najdeme v obecní kronice (rok 1936), dalšími zdroji informací jsou seznamy legionářů v knize Čeňka Habarta: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, díl 1., a zejména web legie100.com, kde lze členy legií vyhledávat podle jména i místa narození.
Následující abecední seznam legionářů z Nadějkovska je jen krátkým výňatkem z toho, co si na výše zmíněných místech můžete přečíst. Tučně jsou vyznačena jména legionářů, o kterých podrobněji píše v obecní kronice (sken ve Státním oblastním archivu Třeboň od str. 188, přepis zde). Pokud u jména legionáře chybí datum narození nebo povolání, znamená to, že tyto údaje nejsou uvedeny nikde.

Josef BELFÍN z Nadějkova, bojoval v ruských legiích (jméno uvádí Č. Habart).
Jan CVÍGR, narozen 5. 2. 1895 v Nadějkově (na legie100.com chybně uvedeno Nádějov), písař, žil v Mnichovicích a Praze-Žižkově. Bojoval v Rusku.
František ČIPERA, narozen 8. 8. 1897 ve Starcově Lhotě. Bojoval v Itálii, kde byl raněn. Získal dvě česká a dvě italská vyznamenání. Po válce sloužil v čsl. armádě na Slovensku, roku 1922 se vrátil domů na své hospodářství.
Václav DVOŘÁK, narozen 6. 11. 1897 v Nadějkově. Rolník, hospodařící v Rynárci u Pelhřimova. Vstoupil do legií v Rusku.
Josef HOUDA, narozen 9. 7. 1892 v Kališti, kočí v Nosetíně. Do legií vstoupil v Rusku.
František HŮZL, narozen 22. 5. 1896 v Nadějkově, syn kočího. Bojoval v Itálii a na Slovensku, získal tři česká a čtyři italská vyznamenání. Po válce sloužil jako četnický strážmistr na Podkarpatské Rusi a na Slovensku. Jeho manželka Anna, rozená Kálalová, byla dcerou hostinského v Nadějkově (čp. 24).
Jan CHALOUPEK, narozen 13. 6. 1893 v Nadějkově. Pracoval jako mechanik ve Vídni, vstoupil do ruských legií.
Emanuel JANDA, narozen 26. 3. 1882 (nebo 1883) ve Starcově Lhotě. Pracoval jako truhář a fotograf, žil v Kladně. Bojoval ve francouzských legiích.
Jan JANOUŠEK, narozen 20. 3. 1884 na samotě Pila u Hubova. Bojoval ve francouzských legiích, po válce hospodařil na zděděné usedlosti.
František KADOCH, narozen 3. 6. 1885, krejčí ze Starcovy Lhoty. Bojoval v Itálii.
Jan KAPRÁL, narozen 24. 4. 1882 v Nadějkově, kancelářský sluha u státních drah ve Vídni (obecní kronika) nebo zahradník (legie100.com). Bojoval v ruských legiích, padl 1.8.1918 v bitvě u Kaulu. Vdova a dvě dcery žily v Nadějkově.
Josef KLEJMA, narozen 12 .4. 1891 ve Starcově Lhotě. Tovární dělník z Prahy-Smíchova. Dělostřelec, vstoupil do legií v Rusku. (Č. Habart uvádí jméno Josef Klíma ze St. Lhoty)
Josef KOLÁŘ, narozen 3. 7. 1884 v Boučí u Starcovy Lhoty, rolník. Vstoupil do legií v Itálii.
Josef KOPTIŠ, narozen 1898 v Nadějkově, rolník, syn mistra kolářského. Vstoupil do italských legií, bojoval na Těšínsku a na Slovensku. Po válce sloužil jako četnický strážmistr v Remetských Hamrech na Slovensku.
František MAŇÁK, narozen 20.10.1887 v Mozolově. Do legií vstoupil ve Francii, nezvěstný.
Josef KOSÍK, narozen 29.12.1888 v Pohořelici, krejčí v Křečkově u Poděbrad. Bojoval v Rusku.
? KŘÍŽ z Brtce (v obecní kronice bez dalších podrobností)
Jan MAROUŠEK, narozen 3. 6. 1893 v Kališti. Vstoupil do ruských legií, vyznamenán Zlatým křížem. Po válce pracoval na dráze, zemřel roku 1929.
Karel MATUŠKA, narozen 16. 11. 1892 na mlýně Hromadov. Vstoupil do ruských legií, účastnil se bojů na sibiřké magistrále, byl vyznamenán. V roce 1919 se přes Vladivostok vrátil domů a byl mlynářem na Hromadově.
Josef MIŇHA, narozen 14. 2. 1893 v Nadějkově (na webu legie100.com chybně uvedeno Nadějov), soustružník dřeva a kartáčník. Bojoval v ruských legiích, nezvěstný, v roce 1924 prohlášen za mrtvého.
Alois PILAŘ, narozen 20. 8. 1899 v Hronově Vesci. Vstoupil do italských legií, bojoval v Itálii a na Slovensku, získal tři česká a tři italská vyznamenání. Po válce sloužil jako četník na Podkarpatské Rusi.
Josef RŮŽIČKA, narozen 5. 4. 1887 v Hubově, pekař v Praha-Vokovicích. Do legií vstoupil v Srbsku, byl převelen do Francie.
Josef STRAKA, narozen 5. 3. 1885 v Křenových Dvorech, žil v Petříkovicích u Sedlčan. Do legií vstoupil ve Francii.
František ŠICH, narozen 9. 11. 1888 v Hronově Vesci. Vstoupil do italských legií, bojoval v Itálii a na Slovensku. Po válce hospodařil na svém statku.
Václav ŠICH, narozen 26. 9. 1892 v Petříkovicích, dělník. Dělostřelec, do legií vstoupil v Itálii.
Antonín ŠIMÁK, narozen 13. 11. 1878 v Nadějkově, zahradník, syn panského ovčáka. Bojoval v ruských legiích, vrátil se přes Vladivostok do Terstu a po válce pracoval na čsl. velvyslanectví v Římě.

Legionář Antonín Šimák

Josef VACEK, narozen 25. 1. 1891 v Brtci, rolník. Do legií vstoupil v Itálii.
Rudolf VACEK, narozen v ?Nadějkově. Vstoupil do legií ve Francii.
Josef VEŘTÁT, narozen 24. 2. 1883 v Nadějkově, zahradník v Praze-Troji. Vstoupil do francouzských legií.
Antonín VLK, narozen 5. 10. 1883 ve Starcově Lhotě, žil ve Vídni. Do legií vstoupil v Itálii.


<<<zpět na osobnosti
<<<zpět na úvod