Stromy

Památnými stromy Nadějkovska byly vyhlášeny

Významné stromy, navržené k ochraně:
zdroj: Strategický plán obce Nadějkov

 • lípa u mlýna Prachárna
 • dvě lípy v Hubově
 • smrk u rybníka Pilař
 • jasan u Homolské cesty
 • jilm u Křenových Dvorů

Staré odrůdy ovocných stromů:
zdroj: Mapa starých odrůd ovocných stromů

 • hrušeň „Jakubka“ u křižovatky nad Nadějkovem
 • hrušeň „Jakubka“ v Hubově
 • hrušeň „Nagevicova“ v Chlístově
 • jabloň „Kalvil lutyšský“ v Nadějkově
 • jabloň „Korunní princ Rudolf“ v Nadějkově
 • jabloň „Sudetská reneta“ v Nadějkově
 • jabloň „Křivostopka rýnská“ u rybníka Zeman
 • jabloň „Coulonova reneta“ v Hronově Vesci

Další zajímavé staré stromy, sady a aleje:

 • stromy v zámeckém parku:  borovice vejmutovka, buk lesní (převislá forma), dřezovec trojtrnný („Kristův strom“)
 • dub u hájenky (Bažantnice) u Kaliště
 • stromořadí pěti buků u Pohořelické hájenky
 • stromořadí lip u silnice od Petříkovic k Jistebnici (vysazeno 1902 při „stromkových slavnostech“)
 • třešňovka – neudržovaný sad nad Nadějkovem
 • „Škarpy“ – neudržovaný sad na terasách nad rybníčkem Rákosný (Vratislav) u lesa Řeháčkovina

Nově vysazené aleje, sady a stromy:

 • ovocný sad u Pohořelické hájenky
 • stromořadí lip od rybníčku Zeman ke Křenovým Dvorům
 • lípy a javory u silnice od Kaliště k Nadějkovu
 • třešňová alej na obnovené cestě ze Drah k rybníčku Malejovskému
 • jabloňová alej u Hubova
 • ořešáky u silnice k Hronově Vesci
 • švestky u silnice do Kaliště
 • ovocné stromy u cesty na Čambulu
 • duby u cesty na Busíny
 • „Pohádkovník Andersenův“ – javor babyka, vysazený při akci knihovny „Noc s Andersenem“ v parčíku na rohu ulic U kaštanu a Zahradní

Stromy republiky:

 • „Lípa republiky“ ( nebo „Lípa svobody“), vysazená na náměstí v r. 1919
 • lípa, vysazená u zámku (v té době školy) v roce 1968 k 50. výročí založení Československa; obecní kronika o ní uvádí: „U školního pavilonu byla vysazena „lípa republiky“ jako připomínka budoucím, aby pokračovali v duchu národních tradic s vírou a nadějí, že v soudržnosti a jednotě, ve svědomité práci a píli všechny těžkosti, které je čekají a se kterými se na svých cestách setkají, zas šťastně překonají.“ – Lípa byla původně ohrazena nízkým plotem s plaňkami v národních barvách, ale později její označení zmizelo, postupně se zapomnělo, při jaké příležitosti byla vysazená a nebyla jí věnovaná žádná péče. Tak se stalo,že z ní vyrostl „dvoják“, místo mezi oběma kmeny začalo hnít a lípa byla nakonec při probírce parku po r. 2000 pokácena.
 • lípa, vysazená u hřbitova v roce 1968 k 50. výročí založení Československa; v obecní kronice se o ní (bez dalších podrobností) píše: „Mládež vysadila také lípu republiky u hřbitova.“
 • „Lípa 17. listopadu“, vysazená na severním konci Nadějkova po r. 1990, na začátku plánované naučné stezky
 • tři lípy „Na rozhrání“, vysazené na trase naučné stezky vždy u příležitosti vzpomínky na založení Československa okolo 28. října 2001, 2002 a 2003
 • lípa, vysazená v roce 2018 školními dětmi u cesty na Hronovu Vesec ke 100. výročí založení Československa
 • „Lípa republiky“, vysazená v roce 2018 na Drahách ke 100. výročí založení Československa

<<<zpět na přírodu
<<<zpět na úvod