Archiv pro měsíc: Březen 2023

První svazek kroniky na webu!

Za přepis prvního svazku nadějkovské kroniky, uložené ve Státním oblastním archivu v Třeboni, děkuji Mirce Dvořákové, Katce Mikešové, Jitce Krajčové a Olině a Amálce Duškovým.

Tento svazek obsahuje stručný přehled dějin Nadějkova do roku 1918, zaznamenává zpětně roky 1919 a 1920 a pokračuje roky 1921 – 1945. Končí v květnu roku 1945, s koncem druhé světové války (pokračování roku 1945 je v dalším svazku kroniky).
Jeho přílohou je text Z pamětí Nadějkova a okolí od faráře Františka Žlábka.

Na stránce Kroniky a matriky najdete odkazy na jednotlivé roky společně s nadpisy jednotlivých zápisků a také celý text prvního svazku kroniky ke stažení ve formátu pdf.

Kroniku psal do r. 1927 učitel Čeněk Bohuslávek, od r. 1928 Karel Jindrák.

 

Lavičky a cedulky

V roce 2020 lidé ze spolků Zachovalý kraj a Okrašlovací spolek u cest Nadějkovska umístili sedm laviček. Jsou vyrobeny ze starých trámů krovu kostela sv. Michaela v Jistebnici, které spolkům věnovala Římskokatolická farnost Jistebnice.

Během instalace laviček se zrodila myšlenka věnovat každou z nich některé z významných osobností Nadějkovska a opatřit ji cedulkou se jménem.

V roce 2022 byly dvě lavičky symbolicky věnované

Lavička vedle kapličky u Hronovy Vesce by měla nést jméno dlouholetého nadějkovského kronikáře a knihovníka Karla Jindráka, lavička u kříže na Homolích jméno lékaře, spisovatele a zakladatele nadějkovského Sokola Jana Blabola, lavičky v Řeháčkovině jména významných učitelů: autora dějin Nadějkova Antonína Jandy, zakladatele stromkových slavností, včelaře, hudebníka a řídícího Jana Hůrky a kronikáře, knihovníka a režiséra ochotníků Čeňka Bohuslávka.

Aktuální přehled všech laviček a cedulek je na stránce Lavičky.