Větrov

Nachází se asi 1,5 km na severozápad od Nadějkova. Je zde evidováno 7 adres, trvale zde žije 39 obyvatel.

Místní jména polí, luk a lesů okolo Větrova jsou uvedena u osady Kaliště.

Ještě v 15. století bývala na poli západně pod nynějším Větrovem osada Voleveč. V roce 1497 bylo ve Volevči pět statků, na nichž hospodařili Mikuláš, Jan, Jan Spasil, Václav Blahout a Mikuláš.  Počátkem 16. století byla ve Volevči krčma. Voleveč zanikla asi v letech 1630-1640.

Větrov býval také vsí, v r. 1497 zde byli hospodáři čtyři: Matěj Severa, Matěj Širc, Martin Rychtář a Mikuláš. R. 1581 byla vesnice od Jana Mičana z Klinksteina přeměněna na dvůr, bylo zde vystavěno velké hospodářské stavení a slušná obydlí. R. 1599 Mičan dvůr Větrov i s Vlksicemi prodal Přechovi Hodějovskému z Hodějova za 14 000 kop grošů českých. Brzy na to nabyl poplužní dvůr Větrov a ves Voleveč Melichar Kolichreiter z Kolichreiteru, který oboje prodal r. 1615 Oldřichu Doudlebskému z Doudleb na Nadějkově za 3 900 kop grošů míšeňských.

Větrov, ke kterému patřilo asi 70 ha pozemků, koupil v roce 1938 šlechtitelský podnik Selecta, který zde chtěl zřídit horskou stanici k testování odrůd brambor. V současné době se Šlechtitelská stanice Větrov věnuje šlechtění trav, výrobě travních směsí a poradenství v tomto oboru.

U polní cesty, která odbočuje na Větrov ze silnice Nadějkov-Květuš, stojí litinový křížek na kamenném podstavci.

 

Mapy:
Mapa katastrálního území
Další mapy – geologická, radonová aj.

Prameny:
wikipedia.ogr
Čeněk Habart: Sedlecko, Sedlčansko, Voticko, díl IV.
Čeněk Bohuslávek: Dějiny školní obce Nadějkovské, dodatek

<<zpět na seznam osad
<<zpět na úvod