Pohořelice

Nachází se asi 2 km na severovýchod od Nadějkova. Je zde evidováno 5 adres, trvale zde žijí dva obyvatelé.
Ubytování na chalupě U Petrů.

Čeněk Bohuslávek z místních jmen uvádí les Brachov a rybník Zeman.

Pohořelice dříve příslušela ke Starcově Lhotě. Ve starších zápisech se někdy objevuje pod jménem Pohořelec. První písemná zmínka je z roku 1645. Patří k ní hájovna Zálesí, se kterou dohromady měla v roce 1843 čtyři domy a 35 obyvatel, v roce 1930 šest domů a 33 obyvatel.

Zachovala se zde památkově chráněná roubenka, v zahradě na kraji osady stojí litinový kříž na kamenném podstavci, další litinový kříž je v osadě u čp. 2.

Poblíž Pohořelice se nachází přírodní památka rybník Zeman a památný strom – buk u Pohořelické hájenky (více na stránce Příroda).

„Husova lípa“, pod níž údajně Jan Hus kázal, když se zdržoval na Kozím Hrádku, byla počátkem 20. století vlastníkem pokácena. Obecní zpravodaj Hlas Nadějkova uveřejnil v čísle 1/2018 text Jiřího Vocílky, který o této lípě vypráví:

„V Pohořelici na kraji zahrady u stavení č. 2 stávala prastará lípa zvaná Husova. Podle lidové pověsti tu kázal Mistr Jan Hus, když se zdržoval na Táborsku. V okolí navštěvoval různá místa v letech 1412 – 1415 cestou ze Zvěřince na Kozí hrádek. Tato lípa stávala ještě v roce 1925, ale podle Josefa Koutníka, co mu vyprávěl děda, byla již hodně vyhnilá a hrozilo, že větve či chatrný strom někoho zraní. Kolem roku 1930 byl proto strom poražen. Prý se do jeho vyhnilého kmene schovalo za deště dvanáct ovcí. Pod lípu chodila sedávat hraběnka Kokořová z Nadějkova se svým komornictvem. Hospodář se svou rodinou jim přinesl židle a lavičky. Hraběnka měla toto místo moc ráda. Bratr Josefa Koutníka Bohumil kopal nedaleko od tohoto stromu u stodoly odvodnění kolem roku 1980. Po nárazu krumpáče na hliněnou nádobku, která byla ukryta v kamení, se z ní vysypalo sedm mincí. Na třech malých mincích bylo vyraženo MALIY GROSS rok 1585, čtyři velké mince byly pražské groše, které se razily kolem roku 1300. Pravděpodobně
je sem ukryl majitel za třicetileté války z obavy před Švédy. Toto vše mi vyprávěl Josef Koutník v roce 1999, kdy jsem zde kreslil chalupu a křížky v okolí. Zároveň mi ukázal, kde stávala lípa.“

K Pohořelici se váže pověst O vodníkovi

Mapy:
Mapa katastrálního území
Další mapy – geologická, radonová aj.

Prameny:
wikipedia.org
Čeněk Habart: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, díl IV.
Čeněk Bohuslávek: Dějiny školní obce Nadějkovské, dodatek


<<zpět na seznam osad
<<zpět na úvod