První svazek kroniky na webu!

Za přepis prvního svazku nadějkovské kroniky, uložené ve Státním oblastním archivu v Třeboni, děkuji Mirce Dvořákové, Katce Mikešové, Jitce Krajčové a Olině a Amálce Duškovým.

Tento svazek obsahuje stručný přehled dějin Nadějkova do roku 1918, zaznamenává zpětně roky 1919 a 1920 a pokračuje roky 1921 – 1945. Končí v květnu roku 1945, s koncem druhé světové války (pokračování roku 1945 je v dalším svazku kroniky).
Jeho přílohou je text Z pamětí Nadějkova a okolí od faráře Františka Žlábka.

Na stránce Kroniky a matriky najdete odkazy na jednotlivé roky společně s nadpisy jednotlivých zápisků a také celý text prvního svazku kroniky ke stažení ve formátu pdf.

Kroniku psal do r. 1927 učitel Čeněk Bohuslávek, od r. 1928 Karel Jindrák.