Petříkovice

Nachází se asi 1,5 km na jih od Nadějkova. Prochází tudy silnice II/123. Je zde evidováno 15 adres, trvale zde žije 36 obyvatel. K osadě patří mlýn Kotaškov na potoce Smutná.

Čeněk Bohuslávek zde uvádí tato místní jména polí a luk: Hlinky, Radlina, Klikatky, Amerika, Korbel, Varta, Kozatina, Malá arenda, Vápenka, Babina, Průhon, Oulehle a rybník Petříkák.

Podle pověstí měli na lesnatém vrchu severovýchodně nad vsí svou tvrz či hrad rytíři, ale historické prameny toto nepotvrzují. V roce 1538 zde žili sedláci Vaněk a Kuba a mlynář Slaba, dále zde byl poplužní dvůr, který byl rozdělen na díly a pronajímán, v pachtu jej měli Jan Vozrakovský, Kuba, Matěj Kolář, Matěj z Vesce, Černý, Ješ, Mikamín, Vacek z Brtce a Lovčí. V roce 1638 se zde uvádějí usedlíci Říha, Řehoř Matoušků, Adam Kovář, Tomáš Krejčí a mlynář Jech.

V roce 1617 zde byly tři selské statky, v roce 1843 zde v 9 domech žilo 63 obyvatel, v roce 1920 v 10 domech 60 obyvatel, před druhou světovou válkou 61 obyvatel. Osada měla vlastní knihovnu a kroniku. Při silnici stojí kamenný kříž, litinové kříže jsou u odbočky k Hubovu a „na Americe“, na kopci mezi Petříkovickým potokem a Smutnou směrem k Hodkovu.

Mapy:
Mapa katastrálního území
Další mapy – geologická, radonová aj.

Prameny:
wikipedia.org
Čeněk Habart: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, díl IV.
Čeněk Bohuslávek: Dějiny školní obce Nadějkovské, dodatek

<<zpět na seznam osad
<<zpět na úvod