Štěpán Dvořák

Učitel, sběratel a dokumentátor lidových zvyků a folklorních tradic, loutkář a řezbář. Narodil se 7. srpna 1867 na Micáskově mlýně u Modlíkova a jako učitel působil v Milevsku. Vyučoval zde od roku 1899 na měšťanské škole češtinu, dějepis a zeměpis. Bohužel však jeho zdraví narušila nemoc, která ho donutila roku 1922 odejít do penze. Zemřel o rok později, 9. září 1923. Pochován je v Jistebnici.

Štěpán Dvořák

Věnoval se dokomentaci lidových zvyků, o nichž si čtenáři mohli přečíst v jeho článcích v časopisech Zlatá Praha, Veselé chvíle v životě lidu českého a zejména v Českém lidu, který redigoval Čeněk Zíbrt. Dvořákova fotodokumentace byla vedle časopiseckých textů využívána i v publikacích Čeňka Zíbrta.

Štěpánu Dvořákovi vděčíme hlavně za knihu Lidové zvyky na Milevsku, kterou v roce 1916 vydal vlastním nákladem. Knihu uvádí slovy: „Při svém odchodu od práce školské svým bývalým žákům v upomínku věnuje tuto kytku lidových her, které za doby svého učitelování při vděčné pomoci svého přítele pana Karla Hrušky, učitele v Milevsku, a svých bývalých žáků vyzvěděl v jejich domovech a okolí…“  Kniha je doplněna dvaceti fotografiemi a zabývá se následujícími zvyky: Barborky, Mikuláši, Lucie, Perechty (klibny), Tři Králové ze Sepekova, Hra o sv. Dorotě, Pochovávání Bakuse v Milévsku, které se dělí na 2 části: Podomní („žebravý“) Bakus nebo Pouliční Bakus, Liška v Předbořicích, Řehoři, Smrt (líto).
Výborný byl i v loutkářské činnosti. Sám si loutky vyřezával a hrával s nimi dětem
divadlo. Část jeho loutek je uložena v Milevském muzeu.

Digitalizované články a fotografie Štěpána Dvořáka, uveřejněné v časopise Český lid a knize Čeňka Zíbrta Veselé chvíle v životě českého lidu, jsou dostupné na stránkách Národního ústavu lidové kultury.
Přímo Nadějkova se týká text Květná neděle v Nadějkově u Milévska.

V roce 2018 vydal Spolek pro rozvoj kultury v Milevsku knihu Zmizelý obraz milevského venkova. Obsahuje 51 fotografií Štěpána Dvořáka, nalezených v pozůstalosti Čeňka Zíbrta. Místa, zobrazená na fotografiích, lokalizoval a navštívil pan Karel Němeček, který Dvořákovy fotografie doprovodil textem.

Prameny:
Informační systém abART
Školní listy ZŠ T.G.Masaryka, 2015

Milevské maškary
Němeček, Karel: Zmizelý obraz milevského venkova na fotografiích Štěpána Dvořáka
Národní ústav lidové kultury – web


<<<zpět na osobnosti
<<<zpět na úvod