Kroniky a matriky

Kroniky obce z let 1921-1989 jsou uloženy v obvodním archivu Třeboň a částečně přístupné z jeho webových stránek.
Kopie školních kronik a kopii Pamětní knihy Starcovy Lhoty uchovává nadějkovská knihovna, je tam možné do nich nahlížet zdarma.

Starší matriky římskokatolické církve (od r. 1725), kde je zapsána většina obyvatel Nadějkova, jsou rovněž uloženy v obvodním archivu Třeboň a přístupné on-line. Do novějších matrik, které jsou uloženy na obecním úřadě v Nadějkově, lze nahlížet zde, za poplatek 20 Kč.
Starší židovské matriky (od r. 1838) jsou uložené v Národním archivu a přístupné on-line.

Digitalizované dokumenty

Další digitalizované publikace, týkající se historie Nadějkova a okolí, najdete na stránce Odkazy.


<<<zpět na historii
<<<zpět na úvod