Ulice Ke Špejcharu

Autorem textu je kronikář obce Karel Jindrák, který v roce 1955 podle svých vzpomínek a vědomostí sepsal historii a tehdejší stav domů v Nadějkově.
Text vycházel na pokračování v Hlase Nadějkova v roce 2010 a 2011,


Dům čp. 12
Domek zděný, postavený na místě polodřevěného domku, který nesl totéž číslo. Bývalí majitelé, Václav a Marie Kadochovi, měli pět dětí, z nichž dvě sestry, Marie a Viktorie, zde žijí z dělnického důchodu. Otec Václav, povoláním obuvník, dlouhá léta kostelničil a Viktorie tuto funkci při kostele doposud zastává po zemřelém bratru Václavovi, který byl vyučen krejčím. Druhý bratr Vladimír je zaměstnán v Praze u pohřebních ústavů. Václav před několika lety zemřel jako svobodný.

Dům čp. 11
Domek zděný, taškami krytý, s kolnou a stodůlkou při cestě do dvora. Antonín Šitner, který zdědil domek po rodičích, padl v I. světové válce. Manželka Marie, rozená Švábová z Kaliště, se provdala za Josefa Mendla, který loňského roku zemřel. Byl povoláním zedník. Nyní domek drží dcera Anna, dělnice, dojíždějící za prací do Jistebnice. Byla provdána za Štěpána Šitnera z čp. 28 (první civilní sňatek u nás), ale později se rozešli.

Dům čp. 13
Poblíž místa, kde stávalo dřevěné stavení s podezdívkou, zvané „pazderna“, které koupil František Sazima, vyučený kovář a povoláním dělník, od Kláry Zelenkové, znovuprovdané vdově po Vincenci Veřtatovi, postavil Fr. Sazima nový domek zděný, taškami krytý. Při domku je dosti rozlehlá zahrada, která před prodejem chalupy byla větší, ale část byla odprodána.


<<< zpět na domy
<<< zpět na historii
<<< zpět na úvod