Josef Dušek

Rodák z Nadějkova, velkoobchodník v Chicagu. Rodnou obec celý život podporoval, byl jmenován čestným občanem.

Josef Dušek, fotografie z obecní kroniky

Narodil se 23. března 1864 v Nadějkově jako nemanželský syn a první roky strávil u svého děda Jakuba Duška, místního obuvníka. V Nadějkově začal chodit do školy. Záhy se ale odstěhoval do Hrádku u Rokycan, kde sloužila jeho matka. Ve třinácti letech začal pracovat v místních koksárnách a posléze i na šachtě v Mirošově a v Neudorfu u Litic, kam se rodina přestěhovala.

Roku 1880 odejel spolu s nevlastním otcem Františkem Suchým za prací do Ameriky, do New Yorku a odtud do Chicaga, kde se trvale usadil a ve 22 letech se oženil se služebnou dívkou, Marií Hornovou z Domažlic. Vystřídal různá povolání, pracoval v továrně na výrobu nožů, na nádraží, na jatkách. Posléze si zřídil drobný obchod, který neustále rozšiřoval a roku 1896 jej přeměnil na velkoobchod prvního řádu.

Z chudého chlapce se po létech usilovné práce vypracoval na jednoho z největších chicagských velkoobchodníků, člena vysokých společenských a obchodních organizací a místopředsedu americké státní banky v Chicagu.

Josef Dušek nikdy nezapomněl na svou starou vlast a přispíval na národní účely. Za 1.světové války patřil mezi nejpřednější americké přispěvatele. Nezapomněl ani na své rodiště. Nadějkov dokonce dvakrát navštívil spolu se svou ženou. Daroval nový zvon místnímu kostelu, podporoval obecní knihovnu a místní chudé.

Kniha, zakoupená do místní knihovny z daru Josefa Duška

Za své zásluhy byl jmenován čestným občanem.
V roce 1931 onemocněl rakovinou střev a 5. prosince 1931 zemřel v chicagské nemocnici.

Nadějkovské obci věnoval celkem 175 500 Kč.

Karel Jindrák: Od píky
životopis a vzpomínku na Josefa Duška sepsal kronikář Karel Jindrák ke 100. výročí Duškova narození

V roce 2005 navštívily Nadějkov pravnučky Josefa Duška, paní Diana Knope a její sestra Miriam. Doprovázel je manžel paní Diany. Prohlédly si kroniku Nadějkova, kostel, zámecký park a okolí obce.


<<<zpět na osobnosti
<<<zpět na úvod