Fara a farská zahrada

Fara

Barokní farní budova byla postavena v r. 1738 péčí hraběte V. I. Deyma, dílem na útraty kostelního jmění  za 105 0 zl. a 23 kr. Původně měla  sedlovou střechu, šindelem krytou.

V r. 1946 z výnosu sbírek a dobrovolných směn občanstva byla sešlá farní budova opravena a střecha pokryta eternitem. Dříví na krov věnovali okolní občané, opravy si přes to vyžádaly náklad 42 520 Kč.
V r. 1958 byla vyhlášena kulturní památkou, ale už v r. 1964 byla památková ochrana zrušena. Na faře byly v té době obchody, několikrát se uvažovalo o jejím zbourání, ale nakonec k němu nedošlo.

Po roce 1989 byla na budově byla pořízena nová fasáda, pokračuje se s opravami krovů a prvního patra. V současnosti je v přízemí kromě bytu faráře ještě pamětní místnost spisovatele Prokopa Chocholouška, prodejna knih, otevřená vždy v neděli po mši, a skautská klubovna.
Na průčelí fary je umístěna pamětní deska Prokopa Chocholouška, který na faře strávil u svého přítele Antonína Čechoslava Fikara poslední dny svého života. Jejím autorem je sochař Stratelli z Manětína, odhalena byla ku dni 7. 7. 1914, při příležitosti 50. výročí výročí úmrtí spisovatele.

Farská zahrada

K faře přiléhá zahrada, bývalý hřbitov v sousedství kostela. Pohřbívalo se zde až do roku 1784, kdy byl zřízen nový hřbitov na severním okraji vsi.

Farář Antonín Čechoslav Fikar nechal v roce 1853 opravit pobořenou zeď okolo zahrady směrem k náměstí. Zeď směrem k zámku byla v r. 1859 zbořena, zahrada tím směrem rozšířena a ohražena dřevěným plotem. Fikar zde pěstoval zeleninu, švestky, broskve a vinnou révu.
V r. 1900 byla nákladem faráře Františka Žlábka na zahradě vykopána studna 6,40 m hluboká.

Od 70. let 20. století bylo na farské zahradě dětské hřiště, které užívala mateřská školka, později i skauti. V roce 2012 byla zahrada péčí místního Okrašlovacího spolku a farnosti upravena a otevřena veřejnosti. Koná se zde řada akcí (divadla, koncerty, letní kino…) a je ukázkovou Přírodní zahradou. Autory řešení zahrady v přírodním duchu jsou Ing. Eva Teplická a Ing. Lucie Komendová z Ateliéru Gaia a výtvarník Lukáš Gavlovský.

V r. 2019 byl v zahradě u severní zdi kostela umístěn informační panel, věnovaný spisovateli Prokopu Chocholouškovi a faráři Antonínu Čechoslavu Fikarovi. Obci jej darovala Matice česká při příležitosti vzpomínky na 200. výročí narození a 155. výročí úmrtí Prokopa Chocholouška.


<<zpět na památky
<<zpět na úvod