Archiv rubriky: Novinky

Sedm laviček, sedm nadějkovských osobností

V roce 2020 lidé ze spolků Zachovalý kraj a Okrašlovací spolek u cest Nadějkovska umístili sedm laviček. Jsou vyrobeny ze starých trámů krovu kostela sv. Michaela v Jistebnici, které spolkům věnovala Římskokatolická farnost Jistebnice. Během instalace laviček se zrodila myšlenka věnovat každou z nich některé z významných osobností Nadějkovska a opatřit ji cedulkou se jménem.

V roce 2022 byly dvě lavičky symbolicky věnované

V roce 2023 získalo svoje patrony i zbývajících pět laviček:

  • lavička vedle kapličky u Hronovy Vesce nese jméno dlouholetého nadějkovského kronikáře a knihovníka Karla Jindráka
  • lavička u kříže na Homolích připomíná lékaře, spisovatele, zakladatele nadějkovského Sokola a vášnivého chovatele králíků Jana Blabola
  • tři lavičky v Řeháčkovině (poblíž školy) jsou věnované významným učitelům: autoru dějin Nadějkova Antonínu Jandovi, zakladateli stromkových slavností, včelaři, hudebníkovi a řídícímu Janu Hůrkovi a kronikáři, knihovníkovi a režiséru ochotníků Čeňku Bohuslávkovi.

Přehled všech laviček a cedulek je na stránce Lavičky.

Lavičky a cedulky

V roce 2020 lidé ze spolků Zachovalý kraj a Okrašlovací spolek u cest Nadějkovska umístili sedm laviček. Jsou vyrobeny ze starých trámů krovu kostela sv. Michaela v Jistebnici, které spolkům věnovala Římskokatolická farnost Jistebnice.

Během instalace laviček se zrodila myšlenka věnovat každou z nich některé z významných osobností Nadějkovska a opatřit ji cedulkou se jménem.

V roce 2022 byly dvě lavičky symbolicky věnované

Lavička vedle kapličky u Hronovy Vesce by měla nést jméno dlouholetého nadějkovského kronikáře a knihovníka Karla Jindráka, lavička u kříže na Homolích jméno lékaře, spisovatele a zakladatele nadějkovského Sokola Jana Blabola, lavičky v Řeháčkovině jména významných učitelů: autora dějin Nadějkova Antonína Jandy, zakladatele stromkových slavností, včelaře, hudebníka a řídícího Jana Hůrky a kronikáře, knihovníka a režiséra ochotníků Čeňka Bohuslávka.

Aktuální přehled všech laviček a cedulek je na stránce Lavičky.

Hraběnka Karolína a poutní cesty

Přidala jsem stránku, věnovanou hraběnce Karolíně Wratislawové z Mitrowic, provdané Kokořové, poslední šlechtické majitelce nadějkovského panství. Za laskavé poskytnutí údajů z matrik, soudních a církevních spisů děkuji PhDr. Janu Štěpánkovi, Ph.D.

Na stránce  i mapě drobných sakrálních památek by už měly být fotografie všech křížů, zvoniček, kapliček i obrázků; je jich celkem 80. Na mapě Je možné zapnout si i vrstvu „poutní cesty“ (vlevo v menu), kde se zobrazí cesty, které jsme zatím prošli. Na poslední „poutní cestu“ se vydáme v neděli 23. srpna v 17 hodin z Kaliště přes Bezděkov do Chlístova.

Cesty, pole, louky a lesy

Přidán pokus o stránku Cesty: jsou na ní staré mapy, dnešní značené cesty, některé stále používané i obnovované cesty… zdaleka tam není všecko, je to jen začátek cesty za cestama.

Na stránky osad jsem přidala místní názvy polí, luk a lesů v jejich okolí, jak je okolo r. 1920 zaznamenal učitel Čeněk Bohuslávek. Jeho zápisky jsou dodatkem ručně psaného sešitu Dějiny školní obce nadějkovské, který je dnes uložen v Milevském muzeu; tyto Dějiny sepsal učitel Antonín Janda v r. 1899.

 

 

Hasiči, fotky a Jan Neruda

K historii jsem přidala stránku s texty i fotografiemi z dějin místních sborů dobrovolných hasičů.

Fotky na stránkách jsou teď (většinou) v galeriích, takže by se měly lépe prohlížet. Na stránkách Fotografie  a Staré fotografie jsou (z větší části) všechny pohromadě.

Od Tomáše Míky (děkuju!) jsme dostali přepis textu Jana Nerudy, v němž popisuje svoji návštěvu Nadějkova. Přijel sem v r. 1864 na faru navštívit svého těžce nemocného přítele, spisovatele Prokopa Chocholouška.

 

Vzpomínky, pověsti, texty a obrazy

Co na stránkách přibylo v poslední době?

Historie:
Vzpomínky – vyprávění o životě v Nadějkově očima pamětníků. Texty P. Františka Teplého (popisuje období 1892-1894, kdy byl v Nadějkově kaplanem), Karla Jindráka (počátek 20. století), Milana Jindráka (30. a 40. léta 20. století) a Ludmily Rutarové, roz. Weinerové (30. léta 20. století).

Osobnosti:
pan učitel Bohuslav Hedvik (děkuju Petře Macháčkové za poskytnutí životopisného textu od jeho syna, Martina Hedvika)

Pověsti:
O kameni u dveří
O zlatých kuřatech
O můře

Odkazy:
Napsali o Nadějkovsku – Nadějkovsko v díle českých spisovatelů (Ladislav Stehlík, Ludvík Vaculík, Jaromír Štětina, Mořic Klein)
Nadějkovsko obrazem – Nadějkovsko v díle českých výtvarných umělců (Richard Lauda, František Kobliha, Jaroslav Spirhanzl Duriš, Karel Valter)
Literatura – seznam knih a brožur, uvedených jako zdroj na těchto stránkách, a další literatura, týkající se Nadějkovska (budu doplňovat)

Škola a jiné domy

K historii jsem přidala stránky:

Dějiny školy – základní data, někteří významní učitelé a vzpomínky jednoho z žáků na školu v letech 1938-44.
Chystám se ještě pokračovat, např. přidat údaje o počtu žáků a některé jiné zajímavosti…

Nadějkovské domy – informace o nejstarších domech v Nadějkově, záznamy kronikáře Karla Jindráka o nadějkovských domech a jejich obyvatelích z r. 1955, dobové fotografie

Po půl roce

Zhruba hotové jsou (zatím většinou bez fotek)

  • stránky jednotlivých osad
  • historie vč. odkazů na kroniky a matriky
  • nadějkovské osobnosti (částečně)
  • pověsti
  • příroda
  • většina památek
  • odkazy

Chybí hlavně dokončit Osobnosti a Památky. A obrázky! Nechcete mi někdo poslat obrázky?