Nadějkovské domy

Nejstarší domy v Nadějkově

Seznam nejstarších nadějkovských domů vypsal z berní ruly z r. 1654 pro Ročenku Kampeličky v r. 1937 František Žlábek, farář v.v.:

Berní rula uvádí v roce 1654 ves Nadějkov s 18 staveními a rychtářem Janem. Nejstarší příbytky patřily panským služebným a poddaným nadějkovských rytířů. Protože domy nebyly číslovány, a příjmení se ještě často měnila, lze určit jen přibližně, na kterých místech tato obydlí stála a kdo je obýval:

  • čp. 3 – panský mlýn, mlynář Jan Maněna
  • čp. 4 – sádky
  • čp. 5 – největší nadějkovský rolník Václav Soukup – Chlumský
  • čp. 6 – panská hájovna
  • čp. 13 – pazderna
  • čp. 24 – panská hospoda, šenkýř Ondrej Vondříček
  • čp. 26 – kovárna, kovář Jan Neužil
  • čp. 9,  čp. 15, čp. 16, čp. 18, čp. 19, čp. 20, čp. 21, čp. 22, čp. 23, a čp. 30. U těchto domů nejde přesně určit, kdo v nich bydlel; vlastníci jsou jen vyjmenováni: Václav Stehlík, Tomáš Starše, Jiří Flekáč, Václav Smetana, Ondřej Vrzba, Adam Satýnek, krejčí, Mikuláš Chroust, obuvník, Jan, rychtář, Dorota Vyčichlová, Jiřík Hlavně, Anna Kuchařová, Jakub Pelich, úředník, Jiří Všetečka a Václav Zítek, zahradník.“

Mapa – současný stav s vyznačením míst, kde pravděpodobně stály nejstarší domy v Nadějkově.


Nadějkovské domy v roce 1955

Kronikář obce Karel Jindrák v roce 1955 podle svých vzpomínek a vědomostí sepsal historii a tehdejší stav domů v Nadějkově. Text vycházel na pokračování v Hlase Nadějkova v roce 2010 a 2011, pro tento web jsem jej na několika místech doplnila fotografiemi a informacemi z jiných zdrojů (doplněné informace jsou kurzívou) a rozdělila na několik stránek podle jednotlivých ulic (názvy ulic jsou dnešní, od stavu v r. 1955 se někdy liší).

Náměstí Prokopa Chocholouška
domy č. 5, 6, 7, 8, 9, 32, 33, 68, 17, 18, 19, 20, 65, 22, 66, 23,50, 24, 21 a 67 >>>

Náměstí ve 20. letech 20. století

Táborská ulice
domy čp. 25, 38, 35, 48, 90, 36, 52, 26, 34 a 58 >>>

Prodejna firmy Baťa v čp. 26 v Táborské ulici, po roce 1935

Pivovarská (dříve Zámecká) ulice
domy čp. 69, 2, 4, a 3 >>>

Pohled na Zámeckou ulici přes rybník Kovářský na pohlednici ze 40. let 20. století

Fikarova ulice
domy čp. 30, 31, 57, 64, 39, 30, 31, 57, 64 a 39 >>>

Ulice 5. května (Draha)
domy čp. 29, 80, 43, 41, 59, 60, 61, 62, 75, 45, 44, 70 a 77 >>>

Pohled na Draha, 1930

Nová ulice
domy čp. 47, 72, 78, 88, 82, 81, 85, 87, 84, 10, 14, 27, 63 a 28 >>>

Bývalé obydlí panského ovčáka

Ulice Ke Špejcharu
domy čp. 12, 11 a 13 >>>

Sedlecká (dříve Fikarova) ulice
domy čp. 86, 83, 89, 53, 42, 54, 46, 71, 56, 74, 55, 51 a 93 >>>

Fikarova (Sedlecká) ulice ve 30. letech 20. stol.


<<< zpět na historii
<<< zpět na úvod