Pamětní kniha obce Nadějkova: rok 1919

Přepis obecní kroniky, uložené ve státním oblastním archivu v Třeboni, str. 17 – 19.
Odkaz na naskenovanou kroniku

1919

Volební řád

31. ledna vydán byl nový volební řád, jehož hlavní podstatou jsou volby vázané. Kandidátní  listiny sestavují organisované strany. Povinnost volební je nucená.

7. února schválen byl Národním shromážděním zákon, jímž se mění obecní zřízení.

Volby

15. června byly provedeny první volby obecního zastupitelstva dle nového řádu. Na četných schůzích zpracováno voličstvo různými řečníky. V naší obci byly schůze agrární, katolické a socialistické. Konečně vykrystalovaly se z chaosu strany agrární, později zvaná republikánskou stranou českoslov. a socialistická, se kterou spojila se i malá strana lidovců či katolíků. Po prudké agitaci docílila strana čsl. socialistů většiny. Zvoleni následující její stoupenci: MUDr. Blabol Jan, Rubeš Jan, říd. Učit.; Vacek Václav, hokynář; Pilař Antonín, krejčí; Dvořák František, obuvník; Zdeněk Vincenc, pekař; Barda Bohumil, chalupník; Šváb František, chalupník z Kaliště. Ze strany republikánské čsl. venkova: Dvořák František, chalupník v Kališti; Blažek Jan, správce velkostatku; Jindrák Jan, soukromník; Reichl Josef, hostinský a řezník; Buzek Josef, rolník v Hubově; Říha Jan, rolník tamže a Hanták František, chalupník. – Za náhradníky prvé strany: Kříž Jan, tesař; Kaprál Josef, pekař; Herma František, kovář; Zelenka František, chalupník; Mol František, dělník v Kališti. Ze strany republikánské: Koptiš Josef, tesař; Hulvát Josef, chalupník; Švehla František, hokynář.
Proti výsledku těchto voleb podal občan Petr Václav, rolník v Hubově, protest, který způsobil odklad volby starosty až do 31. 1. 1920.

22. června vykonány volby v osadách Nadějkově, Kališti a Hubově a to v Nadějkově dle zásady relativní většiny, v Hubově a Kališti dle kandidátní listiny kompromisní. Nato po čtyřech nedělích zvoleni místními starosty v Nadějkově Kaprál Josef, pekař, v Kališti Hulvát Josef, chalupník a v Hubově Říha Jan, rolník.


rok 1920 >>>
<<< do roku 1918
<<< zpět na Kroniky a matriky