Cesty

Cesty a silnice spojují vesnice a osady, ale vedou i na louky nebo do lesů. Proměňují se v čase: vznikají nové a staré někdy zanikají. Zůstávají ty, které se stále intenzivněji používají, a také ty, o které se někdo stará, aby je ostatní používat mohli.

Mapy starých cest

Kudy dřív cesty vedly, je zaznamenáno na starých mapách, které jsou dnes většinou dostupné v digitální podobě. Nadějkov leží na hranici středních a jižních Čech (a bývalých okresů Sedlčanského a Táborského), takže severní a jižní, někdy i východní a západní okolí obce musíme na podrobnějších mapách hledat zvlášť.
K vyhledávání map lze použít stránky:

 • archivní mapy – stabilní katastr Čech (1824 – 1843), císařské otisky stabilního katastru, III. vojenské mapování, státní mapy 1954 a 1968, podrobné topografickémapy 1951-1971
 • virtuální mapová sbírka – II. vojenské mapování, III. vojenské mapování, Vilímkovy mapy okresních hejtmanství (1903), mapa Zemí koruny české (1914) a mnoho dalších
 • knihovny.cz s filtrem „mapy, on line dostupné“

Odkazy na některé digitalizované mapy (ze stránek knihovny.cz):

Nadějkovsko:

jižní Nadějkovsko (Číčovice, Hronova Vesec, Vratišov, Modlíkov, Brtec, Petříkovice):

severní Nadějkovsko  (Nadějkov, Šichova Vesec, Mozolov, Hubov, Nepřejov, Větrov, Kaliště, Pohořelice, Křenovy Dvory, Starcova Lhota, Bezděkov, Chlístov):

východní Nadějkovsko  (Pohořelice, Křenovy Dvory, Nepřejov, Hubov)

Fotogalerie – výřezy z některých historických map

Cesty Nadějkovska dnes

Turistické cesty

 • zelená značka vede z Nadějkova po silnici přes Petříkovice na Hodkov
 • žlutá značka vede přes Číčovické údolí a Šichovu Vesec na rozcestí „Na rozhrání“, potom po silnici do Nadějkova;  z Nadějkova pokračuje okolo hřbitova a přes Homole a samotu Boučí po silnici do Starcovy Lhoty (v tomto úseku – od Nadějkova do St. Lhoty – jde o jednu z nejstarších cest na Nadějkovsku), potom po zpevněné cestě na Busíny ; původní trasa značky vedla z Boučí po silnici na Pohořelici a pěšinami přes kopec Žďár na Busíny, ale byla změněna (nad Pohořelicemi jsou pastviny, takže tu někdy bývají krávy, a cesta lesem na některých místech zarůstá)

Naučná stezka

Stezka začíná v Nadějkově, vede přes Stračí vrch, Mozolov, les Kladiny, rekreační středisko Mozolov, Šichovu Vesec, rozcestí Na rozhrání, Sedliště, Modlíkov, Vratišov, Brtec, les Hájetina a les Řeháčkovina zpět do Nadějkova. Má 15 zastavení s informačnímu tabulemi.
Externí fotogalerie:
Naučná stezka – fotografie z r. 2014

Rodinná stezka

Začíná a končí u školy, vede lesem Řeháčkovina. Má 7 zastavení s informačnímu tabulemi, na trase je několik herních prvků.

Obnovené staré cesty

Některé další používané cesty

 • z Nadějkova přes pole od křížku na Větrov a hájovnu u Kaliště
 • z Větrova lesem přes Babí vrch a Hajetinu do Kaliště
 • z Bezděkova přes kopec Žďár na Busíny – částečně (asi 200 m) přes pastviny
 • od rybníka Zeman do Křenových Dvorů – udržovaná cesta s nově vysazenou alejí lip
 • z Bezděkova do Růžené – částečně (asi 500 m) přes pastviny, odbočka k letnímu táboru u Pařezitého rybnika a přes les k silnici Sedlec-Chyšky u Růžené
 • z Chlístova přes les k silnici Sedlec-Chyšky u Růžené – na některých místech (celkem asi 400 m) zarostlá, dá se obejít po louce
 • cesta od Modlíkova do Číčovic

Fotogalerie – některé cesty na Nadějkovsku


<<< zpět na úvod