Cesty

Cesty a silnice spojují vesnice a osady, ale vedou i na louky nebo do lesů. Proměňují se v čase: vznikají nové a staré někdy zanikají. Zůstávají ty, které se stále intenzivněji používají, a také ty, o které se někdo stará, aby je ostatní používat mohli.

Staré cesty

Kudy dříve cesty vedly, je zaznamenáno na starých mapách, které jsou dnes většinou dostupné v digitální podobě, částečně to lze vyčíst i ze současných katastrálních map.
Velmi pěkně jsou vidět cesty ještě na leteckých snímcích z 50. let minulého století.
Podrobněji na stránce Staré cesty.

Cesty Nadějkovska dnes

Turistické cesty

  • zelená značka vede z Nadějkova po silnici přes Petříkovice na Hodkov
  • žlutá značka vede přes Číčovické údolí a Šichovu Vesec na rozcestí „Na rozhrání“, potom po silnici do Nadějkova;  z Nadějkova pokračuje okolo hřbitova a přes Homole a samotu Boučí po silnici do Starcovy Lhoty (v tomto úseku – od Nadějkova do St. Lhoty – jde o jednu z nejstarších cest na Nadějkovsku), potom po zpevněné cestě na Busíny ; původní trasa značky vedla z Boučí po silnici na Pohořelici a pěšinami přes kopec Žďár na Busíny, ale byla změněna (nad Pohořelicemi jsou pastviny, takže tu někdy bývají krávy, a cesta lesem na některých místech zarůstá)

Naučná stezka

Stezka začíná v Nadějkově, vede přes Stračí vrch, Mozolov, les Kladiny, rekreační středisko Mozolov, Šichovu Vesec, rozcestí Na rozhrání, Sedliště, Modlíkov, Vratišov, Brtec, les Hájetina a les Řeháčkovina zpět do Nadějkova. Má 15 zastavení s informačnímu tabulemi.

Texty  tabulí:
1 Nadějkov
2 Stračí vrch
3 Mozolov
4 Kladiny
5 Kadoch
6 Sloup
7 Šichova Vesec
8 Rozhráni
9 Sedliště
10 Modlíkov
11 Vratišov
12 Brtec
13 Louky u lesa Hájetina
14 Cedron
15 Škola – konec_stezky

Externí fotogalerie:
Naučná stezka – fotografie z r. 2014

Rodinná stezka

Začíná a končí u školy, vede lesem Řeháčkovina. Má 7 zastavení s informačnímu tabulemi, na trase je několik laviček a u zastávky č. 4 obrázek na stromě.

Texty tabulí:
1 Kovářská louka
2 Rybník Rákosný
3 Les Řeháčkovina
4 Život lesa
5 Lesní plody
6 Užitečná kravička
7 Medové zastavení

Obnovené staré cesty

Draha a Homolská
Cesta přes bývalá nadějkovská draha ke kříži na vrchu Homole a přes pastvinu k rybníku Malejováku. Podél cesty přes pastvinu je nově vysazená třešňová alej, u kříže na Homolích lavička.
Cestu obnovil Okrašlovací spolek.

Texty tabulí u cesty Draha:
1 Draha
2 Tůně
3 Dub
4 Kříž na Homolích a Starcova Lhota

Stará Kališťská
Cesta přes pastviny od Kaliště k rozcestí silnice ke Starcově Lhotě a k Pohořelici. Na začátku cesty jsou vysázené švestky. Cesta je průchozí v zimě a na jaře, v létě a na podzim jen v případě, že si někdo najde čas ji prosekat.
Cestu obnovil Okrašlovací spolek v r. 2014.

Cesta na Čambulu
Cesta od silnice za začátku Brtce přes dva remízky a pole na vrch Pahrbek (Čambula). Podél cesty jsou vysazené ovocné stromy (některé z nich nepřežily poslední suché roky).
Cestu obnovili Brťáci ve spolupráci s obcí, skauty a dalšími dobrovolníky v r. 2014.

Externí fotogalerie:

Čambula na jaře 2014 – úprava cesty a odklizení černé skládky
Čambula na jaře 2014 – vycházka s krajinným architektem Adamem Barošem a autorem (nerealizovaného) návrhu na rozhlednu na Čambule Martinem Klodou
Čambula na podzim 2014 – sázení sromků

Některé další používané cesty

  • z Nadějkova přes pole od křížku na Větrov a hájovnu u Kaliště
  • z Větrova lesem přes Babí vrch a Hajetinu do Kaliště
  • z Bezděkova přes kopec Žďár na Busíny – částečně (asi 200 m) přes pastviny
  • od rybníka Zeman do Křenových Dvorů – udržovaná cesta s nově vysazenou alejí lip
  • z Bezděkova do Růžené – částečně (asi 500 m) přes pastviny, odbočka k letnímu táboru u Pařezitého rybnika a přes les k silnici Sedlec-Chyšky u Růžené
  • z Chlístova přes les k silnici Sedlec-Chyšky u Růžené – na některých místech (celkem asi 400 m) zarostlá, dá se obejít po louce
  • cesta od Modlíkova do Číčovic

Fotogalerie – některé cesty na Nadějkovsku


<<< zpět na úvod