Staré cesty

Mapy starých cest

Kudy dřív cesty vedly, je zaznamenáno na starých mapách, které jsou dnes většinou dostupné v digitální podobě. Nadějkov leží na hranici středních a jižních Čech (a bývalých okresů Sedlčanského a Táborského), takže severní a jižní, někdy i východní a západní okolí obce musíme na podrobnějších mapách hledat zvlášť.

K vyhledávání map lze použít stránky:

 • archiv Zeměměřičského úřadu
  celoplošné vrstvy – Müllerova mapa Čech a Moravy, stabilní katastr Čech (1824 – 1843), císařské otisky stabilního katastru
  III. vojenské mapování, státní mapy 1954 a 1968, podrobné topografické mapy 1951-1971 a desítky dalších map
 • virtuální mapová sbírka – I., II. a III. vojenské mapování, Vilímkovy mapy okresních hejtmanství (1903), mapa Zemí koruny české (1914) a mnoho dalších
  mapové sady umožňují porovnání historických map se současným stavem (základní mapa, ortofoto)
 • Národní geoportál: II. a III. vojenské mapování
 • Národní digitální knihovna: heslo “vojenská topografie”, Tábor, Sedlčany
 •  Knihovny.cz: filtr “mapy”, on-line dostupné
A. Janda: dějiny školní obce nadějkovské, mapka. Uloženo v Milevském muzeu.

Odkazy na některé digitalizované mapy (ze stránek knihovny.cz):

Nadějkovsko:

jižní Nadějkovsko (Číčovice, Hronova Vesec, Vratišov, Modlíkov, Brtec, Petříkovice):

severní Nadějkovsko  (Nadějkov, Šichova Vesec, Mozolov, Hubov, Nepřejov, Větrov, Kaliště, Pohořelice, Křenovy Dvory, Starcova Lhota, Bezděkov, Chlístov):

východní Nadějkovsko  (Pohořelice, Křenovy Dvory, Nepřejov, Hubov)


Letecké snímky

Na leteckých fotografiích jsou vidět cesty, které se používaly ještě v 50. letech 20. století.

Katastrální mapy

Pozemky, po kterých vedou cesty, často zůstaly v majetku obce. Po zadání čísla LV 10001 (list vlastnictví obce) v nahlížení do katastru nemovitostí se ukážou pozemky v daném katastrálním území:

Přehledněji lze všechny obecní pozemky najít na portále Mapotip, který je dostupný z webových stránek obce (v Obsahu vlevo je třeba zvolit „Obecní pozemky dle IČO“)


<<< zpět na cesty
<<< zpět na úvod