Prokop Chocholoušek

Obrozenecký spisovatel a novinář. Narodil se 18. února 1819 v Sedlci, zemřel 5. července 1864 v Nadějkově.
Nedostudovaný lékař, romanopisec a novinář, dnes širší veřejnosti mimo náš region takřka neznámý. Ne tak ve své době. Jan Neruda ve svém fejetonu nazývá jej „prvním romanopiscem českého národa“ a „předním spisovatelem“!

Prokop Chocholoušek

Prokop Chocholoušek pocházel z rodiny sedleckého ševce, na jeho rodném domku v malé uličce na jih od náměstí v Sedlci je dnes pamětní deska. Měl ještě dva starší bratry. Otec zemřel, když mu bylo 10 let, rodina se poté odstěhovala do Prahy. Prokop studoval na gymnasiu a zahájil studia na medicíně. Další léta hodně cestoval, zvláště jej přitahoval slovanský Balkán. Studoval též dva roky na padovské universitě chirurgii. Po návratu z lásky k literatuře studia zanechal a cele se věnoval psaní. Jeho díla byla oblíbenou četbou i pramenem poučení. V bouřlivém roce 1848 přispíval do Večerního listu a Prostonárodního listu ostrými články proti vládě, byl vězněn a list byl zastaven. Jsa zbaven možností žurnalistických, snažil se o prosazování pokrokových názorů ve svých vlasteneckých románech a povídkách – Pole Kosovo, Soběslav, Dvůr krále Václava… Byl pod stálým policejním dozorem. Do Sedlce se vrátil k nucenému pobytu v letech 1859 – 61, když předtím musel například podepsat „protokolární slib bezúhonného chování“. Zažil velkou bídu přesto, že se jeho bratři stali mezitím dobře situovanými měšťany. Stálý policejní dohled způsobil také strach obyvatelstva z podivného rodáka a následně nemožnost získání slušné obživy.

Stodola v Sedlci, která sloužila Chocholouškovi za obydlí po vypovězení z Prahy v r. 1859. Kresba Jaroslava Spirhanzla.

Po návratu do Prahy pracoval v denících Čas a Hlas. (Připomínáme, že nadějkovský obecní věstník Hlas Nadějkova je poctou Chocholouškovi). Toto období však nemělo dlouhého trvání. Těžce nemocný a skoro slepý se roku 1864 uchýlil ke svému příteli faráři Fikarovi do Nadějkova. Zde jej navštěvuje jeden z jeho největších přátel, Jan Neruda, doprovázený Chocholouškovým patnáctiletým synem Otakarem.  Vypráví o tom v textu Návštěva_u_dokonávajícího.
Druhého dne po této návštěvě nemocný zemřel a byl pochován na místním hřbitově.

V r. 1879 byl u Chocholouškova hrobu odhalen jeho pomník. U příležitosti 50. výročí jeho úmrtí byla na průčelí fary zasazena jeho pamětní deska, ke 130. výročí jeho úmrtí (1994) byla v místnosti jeho skonu na faře otevřena pamětní místnost.
V roce dvoustého výročí jeho narození (2019) Matice česká věnovala obci panel, informující o Chocholouškově životě a díle. (Podrobnosti na stránce Fara a farská zahrada.)

Chocholouškovy knihy najdete v nadějkovské knihovně, román Jih i na Google Books. Úryvek z jeho pre-dadaistické hry Zdeněk a Miláda na stránkách Martina Reinera pochází z knížky Píseň o nosu. Zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní. Z jiné historie novočeské literatury (od počátků až do roku 1948), kterou sestavil Ivan Wernisch.

Prameny:
článek sedlecké knihovnice, paní Z. Dubské, pro sedlecký časopis Náš domov
Prokop Chocholoušek – web města Sedlec Prčice
Magdalena Pokorná: Milován a sledován (Praha, 2001)
Jan Neruda: Prokop Chocholoušek (Podobizny a karikatury I. Praha, 1915)
Jan Neruda: Návštěva u dokonávajícího (vyšlo ve výboru Světla, Praha, Jan Voves, 1941), za přepis děkuji Tomáši Míkovi


<<<zpět na osobnosti
<<<zpět na úvod