Táborská ulice

Dříve ulice Rudé armády.

Autorem textu je kronikář obce Karel Jindrák, který v roce 1955 podle svých vzpomínek a vědomostí sepsal historii a tehdejší stav domů v Nadějkově.
Text vycházel na pokračování v Hlase Nadějkova v roce 2010 a 2011, pro tento web jsem jej na několika místech doplnila fotografiemi a informacemi z jiných zdrojů (doplněné informace jsou kurzívou).


Dům čp. 25
Domek zděný, taškami krytý, zdědila po matce Anně Rychové dcera Marie, provdaná za krejčího Nováka, která zde v důchodu žije. Její bratr Jan Rych, strojvedoucí ČSD v Plzni, byl prvým propagátorem komunismu ve zdejší obci. Za války byl vězněn v Německu a v r. 1946 se stal poslancem Národního shromáždění.

Dům čp. 38
Domek v ulici k Jistebnici, zděný, koupil v roce 1928 od Františka Máry Antonín Nygrýn, kolář z Květuše, který tu zpočátku řemeslo provozoval, později jako dělník dojížděl. Žije tu s manželkou Boženou, rozenou Klímovou.

Dům čp. 35
Domek v téže ulici, zděný, eternitem krytý, vlastní dnes Rudolf Janoušek z Kaliště, živící se zemědělstvím. Je též školníkem. Domek převzal po rodičích manželky Františky, roz. Kolářové, Josefu a Antonii Kolářových, kteří jej koupili od Marie Moulíkové, hokyně.

Dům čp. 48
Domek zděný, taškami krytý, sousedí s čp. 35, frontou odbočuje souměrně s cestou k Hubovu, od silnice. Z bývalé kolářské dílny Antonína Koptiše zřídil syn Josef obytné místnosti se vchodem ze dvora a nyní zde jako bývalý četnický strážmistr žije z důchodu. Též vypomáhá na Místním národním výboru v Petříkovicích v administrativě, případně si nevelký důchod zlepšuje výpomocí v zemědělství. Je ženat, ale bezdětný.

Dům čp. 90
Vilový domek postavil po roce 1930 Jan Dvořák, četnický strážmistr v.v., který pochází z čp. 33. Za manželku pojal Annu, dceru hostinského Jana Maniny ze Starcovy Lhoty.

Dům čp. 36
Původně měl toto číslo popisné domek u potoka Smutného na protilehlé straně mostu, po němž vede cesta do Hornovy Vesce, Šichovy Vesce a Mozolova. Je převážně dřevěný, dnes velmi sešlý, neobydlený, doškami krytý. Děti Gustava a Anny Zemanových se zde neusadily a hledaly obživu v pohraničí, kam se odstěhovaly. Jedna z dcer, provdaná v Květuši, užívá louku u domku. Poslední držitel a obyvatel, Gustav Zeman, býval přes to, že byl nahluchlý, obecním ponocným. Jinak pracoval v panské cihelně, pokud se tu cihly pálily, protože byla nedaleko jeho domku. (Na místě původního Zemanova domku vystavěl Jiří Parašín domek zcela nový.)
Číslo 36 bylo přiděleno novému domku při silnici do Jistebnice, který tu postavil Josef Peterka, krejčí, nyní zaměstnanec ČSAD v Táboře. Domek postaven v roce 1957.

Dům čp. 52
Domek se stodolou, zděný, taškami krytý, vpředu s kovárnou, eternitem krytou, vlastní František Horych s manželkou Annou, rozenou Márovou z čp. 38. Vlastník provozoval živnost kovářskou a podkovářskou až do roku 1950, kdy pro změnu poměrů a malé příděly materiálu živnost odhlásil a přešel do zaměstnání na ŠS Větrov, kde doposud ve svém řemesle pracuje a kromě toho obhospodařuje dále pozemky.
Byl také kapelníkem místní kapely a dlouhá léta učitel mnoha nadějkovských adeptů houslového umění.

Dům čp. 26
Dům zděný, taškami krytý, se 4 měrami pozemků, koupil v roce 1928 od Ludmily Dohnalové, která tu provozovala obchod zbožím smíšeným, František Mára, který prodal svoji chalupu čp. 38 Antonínu Nygrýnovi. František Mára zaměstnává se zemědělstvím a svým párem koní provozuje živnost povoznickou.

Ve 30. letech byla v tomto domě prodejna firmy Baťa, kam byl v r. 1935 přidělen Vojtěch Steinbauer. Kolem roku 1943 se prodejna přestěhovala na náměstí, do čp. 20.

Prodejna firmy Baťa v čp. 26, po r. 1935. Foto archiv V. Steinbauerové.

Dům čp. 34
Domek v ulici, vedoucí k Jistebnici je zděný, taškami krytý, s přilehlou zahrádkou, dobře udržovanou milovníkem ovocnářství a včelařství Janem Koptišem, listonošem, který dnes domek vlastní po rodičích své manželky Anny, dcery Antonína a Marie Pilařových. Nynější vlastník je synem Josefa a Františky Koptišových z čp. 59. Vyučen byl tesařem. Kromě povolání listonoše obírá se zemědělstvím. Je spoluzakladatelem místního včelařského spolku, jehož je stálým funkcionářem. Lidem ošetřuje stromky, roubuje a sám na stráni zvané Škarpy řadu stromků vysázel a dále je pěstuje.

Dům čp. 58
Domek zděný, taškami krytý, nynější vlastník František Myslivec, zedník, narozen v roce 1898, syn Jana a Marie Myslivcových, přestavěl a novou krytinou opatřil. Vlastník ovdověl. Má syna Václava a dceru Annu.


<<< zpět na domy
<<< zpět na historii
<<< zpět na úvod