Osobnosti

Antonín Čechoslav Fikar (31. 5. 1812 Plánice u Klatov – 20. 8. 1866 Nadějkov)
Vlastenecký farář, první starosta Nadějkova. V Nadějkově působil v letech 1846-1866. Zasloužil se opravu kostela a fary, rozšíření farské zahrady a založení pošty v obci. Podporoval školu, chudé žáky při dalším studiu, založil školní knihovnu a byl i u vzniku ochotnického divadla. >>>

Prokop Chocholoušek (18. 2. 1819 Sedlec – 5. 7.1864 Nadějkov)
Obrozenecký spisovatel a novinář, dnes širší veřejnosti mimo náš region takřka neznámý. Ne tak ve své době. Jan Neruda ve svém fejetonu nazývá jej „prvním romanopiscem českého národa“ a „předním spisovatelem“!  >>>

Karolina hraběnka Wratislawová z Mitrowitz, provdaná Kokořovcová
(23. 9. 1840 Koloděje – 15. dubna 1917 Nadějkov)
Poslední šlechtická majitelka nadějkovského panství a zámku. >>>

Jan Ladecký (13. 5. 1861 Praha – 20. 7. 1907 Praha)
Divadelní kritik, dramatik a prozaik. Původně učitel, v Nadějkově působil v letech 1880-1884. Byl jedním ze zakladatelů místního Sboru dobrovolných hasičů. >>>

Jan Blabol (21. 4. 1863 Libkova Voda u Pelhřimova – 10. 2. 1940 Nadějkov)
Hudebník, divadelník, lékař, spisovatel a osvětový pracovník, jeden ze zakladatelů divadelního spolku Fikar. >>>

Josef Dušek (23. 3.1864 Nadějkov –  5. 12. 1931 Chicago)
Rodák z Nadějkova, selfmademan, velkoobchodník v Chicagu. Rodnou obec celý život podporoval, byl jmenován čestným občanem. >>>

František Teplý (5. 2. 1867 Marčovice – 11. 2. 1945 Malenice)
Kněz, archivář, historik. V Nadějkově působil v letech 1892-1894, vzpomíná na něj v knize Pouť mého života. >>>

Štěpán Dvořák (7. 8. 1867 Micáskov – 9. 9. 1923 Jistebnice)
Učitel, loutkář a folklorista, pocházel z mlýna Micáskova u Modlíkova. Autor knihy Lidové hry na Milévsku, příspěvků do časopisu Český lid a národopisných fotografií. >>>

Rudolf Kepl (21. 2. 1876 Kaliště –  15. 7. 1958 Paříž)
Člen československého zahraničního odboje za 1. světové války. Většinu života prožil ve Francii. >>>

Legionáři
Někteří z legionářů – Čechů a Slováků, kteří v první světové válce bojovali na straně Francie, Itálie, Ruska,  Srbska a USA za samostatný československý stát – pocházeli i z Nadějkovska.  >>>

Bohuslav Hedvik (21. 12. 1920 Jiřín – 21. 4. 2005 Milevsko)
Učitel v Nadějkově (v letech 1959-1983), ochránce přírody, duchovní otec naučné stezky, osobitý malíř a tvůrce loutek. >>>

Někteří významní učitelé, kteří působili v Nadějkově v 19. a na počátku 20. století (Jan Rudolf, Jan Hůrka, František Dušan Zenkl, František Fikker, Antonín Janda, Jan Rubeš, Čeněk Bohuslávek) jsou zmíněni na stránce Dějiny školy.


<<<zpět na historii
<<<zpět na úvod