Osobnosti

Antonín Čechoslav Fikar (31. 5. 1812 Plánice u Klatov – 20. 8. 1866 Nadějkov)
Vlastenecký farář, první starosta Nadějkova. V Nadějkově působil v letech 1846-1866. Zasloužil se opravu kostela a fary, rozšíření farské zahrady a založení pošty v obci. Podporoval školu, chudé žáky při dalším studiu, založil školní knihovnu a byl i u vzniku ochotnického divadla. >>>

Prokop Chocholoušek (18. 2. 1819 Sedlec – 5. 7.1864 Nadějkov)
Obrozenecký spisovatel a novinář, dnes širší veřejnosti mimo náš region takřka neznámý. Ne tak ve své době. Jan Neruda ve svém fejetonu nazývá jej „prvním romanopiscem českého národa“ a „předním spisovatelem“!  >>>

Karolina hraběnka Wratislawová z Mitrowitz, provdaná Kokořovcová
(23. 9. 1840 Koloděje – 15. dubna 1917 Nadějkov)
Poslední šlechtická majitelka nadějkovského panství a zámku. >>>

Jan Ladecký (13. 5. 1861 Praha – 20. 7. 1907 Praha)
Divadelní kritik, dramatik a prozaik. Původně učitel, v Nadějkově působil v letech 1880-1884. Byl jedním ze zakladatelů místního Sboru dobrovolných hasičů. >>>

Jan Blabol (21. 4. 1863 Libkova Voda u Pelhřimova – 10. 2. 1940 Nadějkov)
Hudebník, divadelník, lékař, spisovatel a osvětový pracovník, jeden ze zakladatelů divadelního spolku Fikar. >>>

Josef Dušek (23. 3.1864 Nadějkov –  5. 12. 1931 Chicago)
Rodák z Nadějkova, selfmademan, velkoobchodník v Chicagu. Rodnou obec celý život podporoval, byl jmenován čestným občanem. >>>

František Teplý (5. 2. 1867 Marčovice – 11. 2. 1945 Malenice)
Kněz, archivář, historik. V Nadějkově působil v letech 1892-1894, vzpomíná na něj v knize Pouť mého života. >>>

Štěpán Dvořák (7. 8. 1867 Micáskov – 9. 9. 1923 Jistebnice)
Učitel, loutkář a folklorista, pocházel z mlýna Micáskova u Modlíkova. Autor knihy Lidové hry na Milévsku, příspěvků do časopisu Český lid a národopisných fotografií. >>>

Rudolf Kepl (21. 2. 1876 Kaliště –  15. 7. 1958 Paříž)
Člen československého zahraničního odboje za 1. světové války. Většinu života prožil ve Francii, udržoval a rozvíjel českofrancouzské vztahy. >>>

Legionáři
Někteří z legionářů – Čechů a Slováků, kteří v první světové válce bojovali na straně Francie, Itálie, Ruska,  Srbska a USA za samostatný československý stát – pocházeli i z Nadějkovska.  >>>

Karel Jindrák (6. 9. 1903 Nadějkov – 23. 3. 1976 Nadějkov)
Kronikář, autor povídek a vzpomínek. >>>

Bohuslav Hedvik (21. 12. 1920 Jiřín – 21. 4. 2005 Milevsko)
Učitel v Nadějkově (v letech 1959-1983), ochránce přírody, duchovní otec naučné stezky, osobitý malíř a tvůrce loutek. >>>

Někteří významní učitelé, kteří působili v Nadějkově v 19. a na počátku 20. století (Jan Rudolf, Jan Hůrka, František Dušan Zenkl, František Fikker, Antonín Janda, Jan Rubeš, Čeněk Bohuslávek) jsou zmíněni na stránce Dějiny školy.

Významným osobnostem Nadějkovska je věnována také stránka Lavičky.


<<<zpět na historii
<<<zpět na úvod