Hubov

Nachází se asi 1 km na jihovýchod od Nadějkova. Je zde evidováno 11 adres, trvale zde žije 15 obyvatel. Hubov leží v katastrálním území Nadějkov o výměře 5,89 km2.

Čeněk Bohuslávek zde uvádí tato místní jména polí a luk: Pastviště, Oužlabí, Sedliště, Kroužky, Humna, Návoz, Potočí a Kopaniny.

Farář František Teplý píše, že obec slula původně Hubenov pro chudou půdu. Založena byla pravděpodobně ve 13. století. V roce 1787 zde byli usedlí: v čp. 1 Josef Vacek, v čp. 2 Martin Šimák, v čp. 3 Matěj Pešek, v čp. 4 Václav Benda, v čp. 5 Jiřík Peterka, v čp. 6 Josef Vejvoda, v čp. 7 František Kosík, v čp. 8 Vojtěch Janoušek, v čp. 9 Jakub Wagner, v čp. 10 Martin Ješuta, v čp. 11 žil obecní pastýř. V roce 1843 měl Hubov i se samotami Pohodnicí a Na pile celkem 9 domů a 83 obyvatel, v roce 1920 10 domů a 61 obyvatel, v roce 1930 51 obyvatel, z nichž jeden byl drnomistr (pohodný) a jeden mlynář.

U čp. 4 stávala dřevěná zvonička, do níž koupila zvonek sestra hospodáře z čp. 2 (U Kolářů) v roce 1848. Dne 6. září 1874 požehnal P. František Ployhar zvonek s obrazem Jana Nepomuckého, vážící 40 liber, který byl zakoupen z daru Marie Duškové a hubovských osadníků.
U křižovatky při silnici z Nadějkova se nachází kříž s datací 1910 na kamenném podstavci. Na štítku je tento nápis : POCHVÁLEN BUĎ JEŽÍŠ KRISTUS AŽ NA VĚKY AMEN.
U křižovatky s polní cestou do Nadějkova je další kříž s datací 1919. Horní část podstavce je reliéfně zdobená motivem srdce a kalicha.
Přímo v obci v zahradě domu se nalézá litinový kříž na vysokém kamenném podstavci. Dne 4. září 1859 jej posvětil P. Antonín Čechoslav Fikar.
Na návsi stojí dřevěný špýchárek, v nepříliš dobrém stavu.

Na Petříkovickém potoce, východně od Hubova, stával již v 17. století Součkův mlýn, dnes užívaný k rekreaci.
Obecní kronika (zápis z r. 1971) uvádí, že „Mlynářem v Hubově byl Adalbert Tallavania. Jeho sestra Marie Valburga Tallavaniová byla poslední abatyší kláštera blahoslavené Anežky v Praze na Františku. Po zrušení kláštera 26. 6. 1782 žila u svého bratra v Hubově, zemřela 6. 7. 1836 ve věku 82 roků a pohřbena je v hrobce Feuhwirtské na zdejším hřbitově.“ – Není to úplně přesné:  poslední abatyše se jmenovala Marie Angelína Rakovnická a s Nadějkovskem neměla nic společného. Ale jedna z řádových sester se jmenovala Marie Notburia Tallerania – její podpis se objevuje na protestních listinách, které klarisky v červnu rku 1782 psaly Josefu II. po jeho rozhodnutí klášter zrušit  (fotografie protestních listin lze najít v knize Heleny Soukupové: Anežský klášter). Podle údajů z matrik na webu vodnimlyny.cz bylo mlynářovo příjmení Tallarania, jeho sestra se jmenovala Marie Notburnia Tallerania a zápis o její smrti odpovídá informaci z obecní kroniky.  Zda je skutečně pohřbená ve jmenované hrobce, není mi známo.

Poblíž Hubova roste památný strom – buk.

Hubovská náves byla obnovena péčí Okrašlovacího spolku, za pomoci obce, spolku Zachovalý kraj a grantu Nadace VIA.
fotogalerie (externí): Den stromů a otevření návsi v Hubově, 2011
Spolek také s podporou Nadace Partnerství u cesty k Nadějkovu vysadil jabloňovou alej.

Mapy:
Mapa katastrálního území

Další mapy – geologická, radonová aj.

Prameny a odkazy:
wikipedia.org
Čeněk Habart: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, díl IV.
Farní kronika obce Nadějkovské
Čeněk Bohuslávek: Dějiny školní obce Nadějkovské, dodatek
Soukupová, Helena: Anežský klášter v Praze
Sborník Jednoty starých českých rodů v Praze, č. 2/1936 – na str. 23 a 24 článek nadějkovského lékaře, MUDr. Jana Blabola: „O rodu z Kolovrat v Hubově č. 1“
Stanislav Kofroň: Vytrubování obecních pastýřů na Sedlecku, vydal Státní okresní archiv Příbram ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram, 2005


<<zpět na seznam osad
<<zpět na úvod