Literatura

Seznam knih a brožur, uvedených jako zdroj na těchto stránkách, a další literatura, týkající se Nadějkovska (v abecedním pořadí):

 • 50 let Šlechtitelské stanice Větrov; Troubsko u Brna, Oseva, 1988
 • 130 let sboru dobrovolných hasičů v Nadějkově 1880-2010; Nadějkov, SDH Nadějkov, 2010
 • BAUEROVÁ, Anna: Keltové v Čechách; Praha, Paseka, 1996
 • BAZAL, Karel: Pověsti Sedlčanska I. – Paměti plané růže; Pelhřimov, Nová tiskárna, 2006
 • BAZAL, Karel: Pověsti Sedlčanska II. – Paměti Čertova břemene; Pelhřimov, Nová tiskárna, 2006
 • BENDA, Jiří Ř.: Ochotnické divadlo v Nadějkově, Nadějkov, Fikar 2008
 • BÍLEK, Josef: Milevsko a okolí od A až do Ž; Milevsko, Spolek pro rozvoj kultury, 2000
 • BÍLEK, Josef: Naučné stezky: Jižní Čechy a Šumava, Milevsko; Spolek pro rozvoj kultury, 2007
 • Dějiny městyse Nadějkova, rukopis, uloženo v Milevském muzeu
 • HABART, Čeněk: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, díl 1. – 3., reprint vydání z let 1925, 1927 a 1928; Praha, Pražská edice, 1998
 • HABART, Čeněk: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, díl 4.; Sedlčany, Alfa Print, 1994
 • Hlas Nadějkova, obecní zpravodaj
 • HLAVÁČKOVÁ, Eva: Šest století Květuše, Milevsko, 1993
 • JÁKL, Pavel: Encyklopedie pivovarů Čech, Moravy a Slezska, II. díl, Jižní Čechy; Praha, Libri, 2010
 • JANDA, Antonín: Dějiny školní obce Nadějkovské, 1899, dodatek Čeněk Bohuslávek (asi 1920?); rukopis, uloženo v Milevském muzeu
 • Kamenné kříže Čech a Moravy; Praha, Argo, 2001
 • KLEIN, Mořic: Ostatky; Pelhřimov, Nová tiskárna, 2014
 • KLEMPERA, Josef: Vodní mlýny v Čechách, díl V.; Praha, Libri, 2002
 • KOMENDA, Hans: Vzpomínky Hanse Komendy, laufra hraběte Dohalského z Nadějkova, Nadějkov, Obec Nadějkov, 2007
 • KOZÁK, Pavel: Kamenný svět; Beroun, Nakladatelství MH, 2003
 • KOZÁK, Pavel: Tajemná místa od Blaníku k Sušici; Beroun, Nakladatelství MH, 2003
 • KYTKA, Josef: Milevsko a jeho kraj; Milevsko, Spolek pro rozvoj kultury, 2007
 • LUNIACZEK, Petr: Putování za lidovou architekturou Písecka; Petr Luniaczek, 2011
 • MENŠÍK, Petr: Mohylová pohřebiště na okrese Tábor; Plzeň, Katedra archeologie Západočeské univerzity, 2010
 • MLEZIVA, Štěpán: Historický lexikon městysů a měst; Praha, Baset, 2006
 • NAŠINCOVÁ, Květa: Nadějkovsko; Milevsko, Porthos, 1993
 • Naučná stezka Nadějkovsko; Nadějkov, Fikar, 2002
 • NERUDA, Jan : Prokop Chocholoušek, in Podobizny a karikatury I.; Praha, F. Topič, 1915
 • NERUDA, Jan: Návštěva u dokonávajícího, in Světla (výbor z korespondence, studií a kritik), Praha, Jan Voves, 1941
 • PAVLÁTOVÁ, Marie: Zahrady a parky Jižních Čech; Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Nebe, 2004
 • PETROVÁ, Eva: Karel Valter; Praha, František Langer, Jiří Švestka, Makum, 2007
 • POKORNÁ, Magdalena: Milován a sledován; Praha, Práh, Archiv Akademie věd ČR, 2001
 • SASSMANN, Alois: Kořeny, díl IV., České Budějovice, Karmášek, 2007
 • SASSMANN, Alois: Kořeny, díl IV., České Budějovice, Karmášek, 2013
 • SEDLÁČEK, August: Hrady, zámky a tvrze království českého, díl VII. – Písecko; reprint, Praha, Argo 1996
 • SPIRHANZL-DURIŠ Jaroslav: Staré jihočeské chalupy; reprint vydání z r. 1945, Earth Save 2006
 • STEHLÍK, Ladislav: Země zamyšlená, díl 2.; Praha, Československý spisovatel 1974
 • STEJSKAL, Martin: Labyrintem míst klatých: Přízračnou krajinou českých zemí; Praha, Eminent, 2011
 • TEPLÝ, František: Pouť mého života; Praha, Filosofická fakulta univerzity Karlovy, 2015
 • TEPLÝ, František: Selské bouře; Ministerstvo zemědělství, 1931
 • TOUFAR, Pavel: Tajemnou českou krajinou; Benešov, Start, 2001
 • SKORUNKA, František: Pověsti Táborska; Tábor, OpGS, 1991
 • SOUKUPOVÁ, Helena: Anežský klášter v Praze; Odeon, Praha, 1989
 • ŠTĚTINA, Jaromír: Výpravy za českými čerty; Praha, NLN 2005
 • VACULÍK, Ludvík: Říp nevybuchl; Dokořán-Máj, 2012
 • VACULÍK, Ludvík: Jsme v nebi; Dokořán, 2015
 • VĚTVIČKA, Václav: Moje květinová dobrá jitra; Praha, Jan Vašut, 2003
 • VLASÁK, Antonín Norbert: Okres sedlecký v Táborsku, reprint vydání z roku 1879; Nová tiskárna Pelhřimov, 1994
 • VODĚRA, Svatopluk: Jihočeská lidová architektura; České Budějovice, Jihočeské nakladatelství, 1986
 • WIMMER Jaroslav: Pověsti z Táborska; Chýnov, Město Chýnov, 2006
 • WIMMER Jaroslav (a další): Pověsti Nadějkovska; Nadějkov, Obec Nadějkov, 2007

<<< zpět na odkazy
<<< zpět na úvod