Pověsti

Pověsti Nadějkovska vyprávějí ve svých knihách Čeněk Habart (Sedlecko, Sedlčanko a Voticko), František Skorunka (Pověsti Táborska), Jaroslav Wimmer (Pověsti z Táborska) a Karel Bazal (Pověsti Sedlčanska I. – Paměti plané růže a Pověsti Sedlčanska II. – Paměti Čertova břemene). Stručný přehled některých pověstí, včetně uvedení zdrojů, najdeme v knize Martina Stejskala Labyrintem míst klatých.
V časopise Český lid vyšel v r. 1908 článek Františka Slaby O můře v okolí Nadějkova, v r. 1927 krátká zmínka P. Františka Teplého o kameni, jehož rozbití způsobilo požár.
V rukopise zaznamenali některé pověsti Bohuslav Hedvik  a Jiří Vocílka, jednu z pověstí (O obrázku na stromě) zapsal Karel Novák z Jistebnice, vyšla v obecním zpravodaji Hlas Nadějkova.
Autoři jsou uvedeni u textu jednotlivých pověstí.

Seznam pověstí

O zlém Feuersteinovi (Nadějkov)
O svěží myšlence (Nadějkov)
O bezhlavém koni (Nadějkov)
O požárech (Nadějkov)
O vpádu Švédů (Nadějkov)
O čertově břemeni (Nadějkov)
O bratrovraždě (Starcova Lhota)
O záhadném neštěstí (Kaliště)
O pečlivé hospodyni (Bezděkov)
O Benešově kříži (Chlístov)
O zkamenělém stádu Modlíkov)
O Micáskově (Modlíkov)
O skalní kapličce (Modlíkov)
O lakomé mlynářce (Modlíkov)
O zázračném zachránění (Vratišov)
O Vratišově (Vratišov)
O tajemných světlech (Vratišov, Šichova Vesec)
O obrázku na stromě (Šichova Vesec)
O děcku v košilce (Brtec)
O šotkovi (Hronova Vesec)
O zlatých kuřatech (Číčovice)
O lesní žínce (Číčovice)
O vodníkovi (Pohořelice)
O Husově lípě (Pohořeice)
O můře (Nadějkovsko)