O tajemných světlech

Díváme-li se z Vratišova směrem k Modlíkovu, máme před sebou lesnatý sráz, nazvaný Dajetníky. Zde prý ještě před několika lety bylo možno po setmění vidět záhadné světelné kotouče o velikém průměru. Světlo, které z nich vcházelo, bylo podle očitých svědků tak intenzivní, že se při něm dalo číst.
Jaroslav Wimmer

Lidé se světel v Dajetníkách nejprve obávali, ale když se zjistilo, že nikomu nic zlého nečiní, přestali se bát.  Jednou však šla parta tesařů z Brtce do Nadějkova pozdě večer po cestě okrajem lesa. Nic netušící tesaři zkřížili cestu záhadným světlům. Nejprve je udivil nezvyklý jas na jejich hlavami. Údiv se změnil v hrůzu, když se v korunách stromů objevil veliký, zeleně světélkující kotouč. Kotouč je pronásledoval, šel stále za nimi. V panice prchali z lesa do okolních mokřinových luk, zapadali do kaluží, jezírek a bahna. Nejvíce jim bylo divné, že když se zastavili a lapali po dechu, zastavila se i světla. Oddychli si, když se před nimi objevila první stavení vesnice.
Bohuslav Hedvik

Tajemná světla se objevila i v blízkosti Šichovy Vesce, a to kolem půlnoci a záření prý bylo tak intenzivní, že si lidé mysleli, že někde hoří. Při bližším pozorování prý bylo zřejmé, že jas vychází z lesa a celou hodinu neměnil svou intenzitu. To se pak opakovalo po několik dalších nocí.
Jindy se dva muži pozdě večer vraceli z nadějkovské hospody. Na Stračím vrchu se k nim zničehonic připojila dvě světla, vznášející se bez jakéhokoli hluku blízko nad zemí. Muži nezpanikařili, ale rázně přidali do kroku. Stejně tak učinila i světla. Když se zastavili, světla rovněž zůstala stát.
Stejné setkání zažili prý jistí manželé, kteří při pozdní večerní procházce také narazili na dvě světla. Když se manželé bleskurychle schovali za věkovité stromy, zmizela světla v lese. Jindy zase bylo vidět, jak je les ozářen silným světlem. Lidé si to nedovedli vysvětlit, protože v oněch místech není žádné lidské obydlí a prokazatelně nešlo o oheň.  Všechny tyto tajemné jevy se odehrály kolem roku 1998 a od té doby se prý už neobjevily.
Jaroslav Wimmer

Na lesnatém srázu, nazvaném Dajetníky bylo prý ještě před několika lety možno po setmění spatřit záhadné světelné kotouče velkého průměru. Světlo, které z nich vycházelo, bylo podle očitých svědků tak silné, že se při něm dalo číst.
Tajemná světla se objevila i v blízkosti Šichovy Vesce a to kolem půlnoci a záření prý bylo tak intenzivní, že si lidé mysleli, že někde hoří. při bližším pozorování prý bylo zřejmé, že jas vychází z lesa, a celou hodinu neměnil svou intenzitu. To se pak opakovalo po několik dalších nocí.
Všechny podivné jevy se odehrály kolem roku 1998 a od té doby se prý už neobjevily.
Martin Stejskal, jako zdroj uvádí knihu J. Wimmera: Pověsti z Táborska


<<zpět na pověsti
<<zpět na úvod