Ulice 5. května

Dříve zvaná „Draha“.

Autorem textu je kronikář obce Karel Jindrák, který v roce 1955 podle svých vzpomínek a vědomostí sepsal historii a tehdejší stav domů v Nadějkově.
Text vycházel na pokračování v Hlase Nadějkova v roce 2010 a 2011, pro tento web jsem jej na několika místech doplnila fotografiemi a informacemi z jiných zdrojů (doplněné informace jsou kurzívou).


Dům čp. 29
Bývalá obecní pastouška stavby smíšené, pod došky, jest dnes už jen zbořenina naposledy obývaná Kateřinou Dvořákovou, nyní v majetku spřízněné rodiny Jana Dvořáka, chalupníka a listonoše. Byla to první chaloupka na cestě na Draha od kapličky přes silnici. Kateřina Dvořáková byla vdovou po Františku Dvořákovi, bratru Jana Dvořáka.

Dům čp. 80
Domek zděný, taškami krytý, v ulici na Draha, vedle bývalé obecní pastoušky, vlastní Štěpán Dvořák, listonoš, syn Jana a Františky Dvořákových z čp. 30. Za manželku má Josefu roz. Cmuntovou z čp. 40.

Dům čp. 43
Domek zděný, taškami krytý v části obce Draha. Vlastníkem jsou manželé Václav a Alžběta Šichovi. Živí se zemědělstvím a muž, nyní nemocný, přivydělával si jako stavební dělník. S rodiči žije dcera Marie, která je zaměstnána na ŠS Větrov. Syn Josef vlastní domek 32 „Na Růžku“ na náměstí.

Dům čp. 41
Domek zděný, taškami krytý, v části obce zvané Draha. Vlastníkem je Josef Novák, syn panského šafáře, Josefa Nováka, který se sem přiženil a pojal za manželku dceru Františka a Františky Maškových. František Mašek byl zedníkem a mimo řemeslo provozoval zemědělství. Byl také hudebníkem jako člen místní kapely. Josef Novák je zemědělcem a mimo to pracuje jako stavební dělník a za prací dojíždí.

Dům čp. 59
Domek zděný, taškami krytý, vlastní Alois Koptiš s manželkou Marií. Vlastník je zahradníkem, syn Josefa Koptiše, tesaře. Na poli při domku zřídil zahradu, kde provozoval živnost zahradnickou, kterou pro změněné poměry odhlásil a je nyní zaměstnán jako zahradník na farmě plemenářského statku táborského v Staňkově u Milevska.

Dům čp. 60
Domek zděný, taškami krytý, vedle čp. 59 na Drahách, vlastnili manželé Jan a Marie Křížovi. Nyní je vlastníkem vnuk Jaroslav Dvořák, syn Rudolfa Dvořáka a Marie roz. Křížové z čp. 68, kde otec pracoval jako krejčí a jako invalida měl trafiku. Jaroslav je vyučen řemeslu krejčovskému a dojíždí za prací do Milevska. Manželka Marie je rovněž švadlenou.

Dům čp. 61
Domek zděný, taškami krytý, je v sousedství čp. 60. Vlastnil jej František Hrubant, truhlář a hudebník, který též vyučoval děti hru na housle i jiné nástroje. Sám hrával na basu. Po něm jeho syn Josef, který si vzal za manželku Annu, roz. Kadochovou ze Starcovy Lhoty, byl rovněž truhlářem a hudebníkem. Nyní vlastní domek Josef Hrubant, syn Josefa, je rovněž vyučený truhlář, ale řemeslo neprovozuje a živí se zemědělstvím. Za manželku má Boženu roz. Doubkovou z Vlksic.

Dům čp. 62
Domek zděný v sousedství čp. 61 zdědil po rodičích Antonínu a Marii Farových, kteří se zaměstnávali pracemi v zemědělství, Jan Fara, listonoš v Praze, který se dojíždí s rodinou na dovolenou.

Dům čp. 75
Domek zděný, taškami krytý, je prvý po levé straně ulice na Draha. Od dětí Jana Mrvy, obuvníka, koupil domek Josef Reichl z čp. 47, otec Josefa Reichla z čp. 4, který je dnes vlastníkem. V domku bydlí Josef Kaprál, syn Josefa Kaprála, pekaře z čp. 32, s manželkou a dětmi Vladislavem a Evou. Josef Kaprál je zaměstnancem výkupního podniku v Milevsku, kam dojíždí, manželka je švadlenou a obstarává domácnost. Ve veřejném životě je činným jako nynější předseda KSČ (komunistické strany).

Dům čp. 45 (domek vyhořel)
Domek zděný, došky krytý předal Bohumil Barda jako bezdětný svému synovci Karlu Bardovi, který tu provozuje zemědělství a je nyní zaměstnán na ŠS Větrov jako dělník.

Dům čp. 44
Domek zděný, taškami krytý, na protilehlé straně čp. 43 na Drahách předali Václav a Marie Duchoňovi svému synu Václavovi. Domek zdědili po rodičích, Antonínu a Ant. Duchoňových. Antonín byl krejčím a provozoval tu krejčovskou živnost, Václav je listonošem a syn Václav, vyučený elektroinstalatér, dojíždí za prací. Byl první, který si v obci pořídil v r. 1954 televizní stanici.

Dům čp. 70
Domek zděný, taškami krytý, na Drahách, vedle čp. 44, vlastní manželé František Kaprál, vyučený řemeslu obuvnickému, které před válkou provozoval, a manželka Anastázie, roz. Macháčková. Domek zdědil František po rodičích. Nyní pracuje jako dělník u Komunálních podniků v Milevsku a živí se též zemědělstvím.

Dům čp. 77
Domek zděný, taškami krytý, vedle čp. 70 vlastní nyní Bedřich Havel s manželkou. Domek předali rodiče Josef Havel a Josefa, rozená Jandová z čp. 9, kteří se živili zemědělstvím. Bedřich je vyučen holičem, ale pracuje nyní jako dělník u ŠS Větrov.