Pomník Prokopa Chocholouška

Pomník spisovatele Prokopa Chocholouška na místním hřbitově byl postaven péčí spolku jihočeských akademiků Štítný a odhalen 24. srpna 1879. Jeho autorem je sochař Antonín Procházka.
Od roku 1995 je kulturní památkou.

Prokop Chocholoušek zemřel na nadějkovské faře u svého přítele faráře Antonína Čechoslava Fikara dne 5. července 1864. Jeho hrob dlouho nebyl označen – ještě v roce. 1872 si Chocholoušův životopisec František Chalupa posteskl, že na něm není ani jednoduchý křížek – což vedlo i ke sporům mezi Nadějkovem a Chocholouškovým rodištěm Sedlcem o přenesení spisovatelových ostatků.
Provolání ke sbírce na pomník zveřejnili nadějkovští občané v denním tisku v říjnu 1869, obecní zastupitelstvo se v srpnu 1871 obrátilo dopisem se žádostí o podporu na spolek Svatobor, ale úspěch zaznamenala až snaha spolku jihočeských akademiků Štítný, kteří v lednu 1878 vytvořili Komitét pro postavení pomníku. Do listopadu téhož roku získali téměř 200 zlatých, přičemž  redakce Národních listů, v nichž působil Chocholouškův přítel Jan Neruda, přispěla jednou čtvrtinou této sumy, značnou částkou nyní přispěl i spolek Svatobor. Pomník byl odhalen při 24. srpna 1879, slavnostní řeč pronesl mladočeský novinář Josef Barák. O průběhu slavnosti se Jan Neruda zmínil ve svém fejetonu Prokop Chocholoušek na stránkách Národních listů, referoval o něm i regionální tisk.
zdroj: Magdaléna Pokorná: Milován a sledován, Praha 2001


<<zpět na památky
<<zpět na úvod