Mozolov

Nachází se asi 1,5 km na západ od Nadějkova. Je zde evidováno 22 adres, trvale zde žije 7 obyvatel.

Čeněk Bohuslávek zde uvádí tato místní jména polí a luk: Poustka, Sátky, Drchetnice, Volevčí, Hradiště, Držala, Radlina, Štěpnice, Kopčina, Jasaní, Jíterakovina; les Kladiny a rybník Platňák.

V roce 1617 zde v 6 domech žilo 51 obyvatel, v roce 1843 v 7 domech 50 obyvatel, v roce 1920 44 obyvatel, před druhou světovou válkou 40 obyvatel.

Ve středu Mozolova se pod velikou lípou nalézá drobný kříž na kamenném podstavci v ohrádce. Na jeho štítku nad soškou anděla je tento nápis: CHVÁLA KRISTU. U silnice odbočující do osady se nachází kamenný kříž s datací 1881. Nedaleko od prvého kříže je na rozcestí „Na rozhrání“ další kamenný kříž, na jehož podstavci je datace 1899 a upřesnění 9/6.
Ve farní kronice je záznam o kamenném kříži, který byl v Mozolově vystavěn na útraty tamních občanů Jana Burdy a Václava Pejši, a který dne 28. září 1854 posvětil P. Antonín Čechoslav Fikar.
U cesty, která k Mozolovu odbočuje ze silnice nad Nadějkovem, je „Na Stračím vrchu“ replika smírčího kříže z roku 1645 a litinový kříž s datací 1857 na kamenném podstavci.
V roce 2013 si mozolovští osadníci svépomocí postavili novou zvoničku, kterou v červnu posvětil P. Zdík.
fotogalerie (externí): Nová mozolovská zvonička

V Mozolově stojí památkově chráněná roubenka čp. 4., další opravená roubenka čp. 5 a jedna nově postavená.

Poblíž Mozolova je památný strom – strážní lípa.

Rekreační středisko Parkhotel Mozolov u rybníka Kadoch je od osady Mozolov vzdáleno asi půl kilometru.

Mapy:
Mapa katastrálního území
Další mapy – geologická, radonová aj.

Prameny:
wikipedia.org
Čeněk Habart: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, díl IV.
Farní kronika obce Nadějkovské
Čeněk Bohuslávek: Dějiny školní obce Nadějkovské, dodatek


<<zpět na seznam osad
<<zpět na úvod