Život Josefa Duška

Na stránku, věnovanou nadějkovskému rodákovi, „americkému krajanovi“ a mecenáši Josefu Duškovi, jsem přidala text Karla Jindráka. Popisuje  v něm Duškův život – dětství chudého chlapce v Nadějkově, těžké začátky v Americe, kam se s otčímem přestěhoval ve svých 16 letech, a úspěch, kterého dosáhl svou pílí a obratností v obchodě. Karel Jindrák vzpomíná také na návštěvy „amerického krajana“ v Nadějkově a jeho štědrost k místním občanům.
Text s názvem „Od píky“ byl napsán ke 100. výročí narození Josefa Duška, v r. 1964.

Karel Jindrák: Od píky

Josef Dušek