Archiv autora: Olina

Kronika obce a prosba o pomoc

Kroniky obce Nadějkova z let 1921-1989 jsou uloženy ve státním oblastním archivu v Třeboni a částečně přístupné z jeho webových stránek. Prohlížet on-line si lze stránky, které se týkají událostí více než 70 let starých, tj. do roku 1952.

První pamětní knihu, založenou r. 1921 a se záznamy z let 1919 -1945 a stručnějším popisem starší historie, jsem začala přepisovat na tyto stránky. Odkazy na přepis záznamů z jednotlivých let najdete na stránce Kroniky a matriky.

Současně prosím o pomoc s přepisováním. Není náročné, přepis jedné stránky trvá asi 10-15 minut a není potřeba nic jiného, než počítač s přístupem k internetu. Chcete-li pomoci, ozvěte se mi, prosím, na adresu olga.nadejkov(zavinac)gmail.com, nebo přes facebookovou skupinu Nadějkovsko. Pošlu odkaz na web třeboňského archivu a ukázku přepisu a domluvíme se, který rok si vyberete. Moc děkuji!

Nejkrásnější vesnice Nadějkov

Na stránku Vzpomínky  jsem přidala text vzpomínek Hanse Komendy (1716-1776), sluhy hraběte Dohalského z Dohalic, jemuž nadějkovské panství patřilo ve dvacátých letech 18. století. Hans (Hanzel, Jan) Komenda do jeho služeb vstoupil jako desetiletý.
Jde pravděpodobně o nejstarší dochované písemné paměti, které zmiňují na naši obec. Staly se podkladem jak pro odborné práce historika Eduarda Maura, tak inspirací pro román Jany Klimečkové Kočárová cesta. Právě v něm vystupuje románová postava Hans Komenda, který na Nadějkov vzpomíná jako na „nejkrásnější vesnici na světě“.

Stránka Vzpomínky  dále obsahuje text z pamětí kněze Františka Teplého (v Nadějkově působil v letech 1892-1894), vzpomínky kronikáře Karla Jindráka (první polovina 20. století) a jeho syna Milana (30. a 40. léta 20. století), Ludmily Rutarové (20. léta 20. století) a Josefa Bendy (50.léta 20. století).

Hraběnka Karolína a poutní cesty

Přidala jsem stránku, věnovanou hraběnce Karolíně Wratislawové z Mitrowic, provdané Kokořové, poslední šlechtické majitelce nadějkovského panství. Za laskavé poskytnutí údajů z matrik, soudních a církevních spisů děkuji PhDr. Janu Štěpánkovi, Ph.D.

Na stránce  i mapě drobných sakrálních památek by už měly být fotografie všech křížů, zvoniček, kapliček i obrázků; je jich celkem 80. Na mapě Je možné zapnout si i vrstvu „poutní cesty“ (vlevo v menu), kde se zobrazí cesty, které jsme zatím prošli. Na poslední „poutní cestu“ se vydáme v neděli 23. srpna v 17 hodin z Kaliště přes Bezděkov do Chlístova.

Cesty, pole, louky a lesy

Přidán pokus o stránku Cesty: jsou na ní staré mapy, dnešní značené cesty, některé stále používané i obnovované cesty… zdaleka tam není všecko, je to jen začátek cesty za cestama.

Na stránky osad jsem přidala místní názvy polí, luk a lesů v jejich okolí, jak je okolo r. 1920 zaznamenal učitel Čeněk Bohuslávek. Jeho zápisky jsou dodatkem ručně psaného sešitu Dějiny školní obce nadějkovské, který je dnes uložen v Milevském muzeu; tyto Dějiny sepsal učitel Antonín Janda v r. 1899.

 

 

Hasiči, fotky a Jan Neruda

K historii jsem přidala stránku s texty i fotografiemi z dějin místních sborů dobrovolných hasičů.

Fotky na stránkách jsou teď (většinou) v galeriích, takže by se měly lépe prohlížet. Na stránkách Fotografie  a Staré fotografie jsou (z větší části) všechny pohromadě.

Od Tomáše Míky (děkuju!) jsme dostali přepis textu Jana Nerudy, v němž popisuje svoji návštěvu Nadějkova. Přijel sem v r. 1864 na faru navštívit svého těžce nemocného přítele, spisovatele Prokopa Chocholouška.

 

Vzpomínky, pověsti, texty a obrazy

Co na stránkách přibylo v poslední době?

Historie:
Vzpomínky – vyprávění o životě v Nadějkově očima pamětníků. Texty P. Františka Teplého (popisuje období 1892-1894, kdy byl v Nadějkově kaplanem), Karla Jindráka (počátek 20. století), Milana Jindráka (30. a 40. léta 20. století) a Ludmily Rutarové, roz. Weinerové (30. léta 20. století).

Osobnosti:
pan učitel Bohuslav Hedvik (děkuju Petře Macháčkové za poskytnutí životopisného textu od jeho syna, Martina Hedvika)

Pověsti:
O kameni u dveří
O zlatých kuřatech
O můře

Odkazy:
Napsali o Nadějkovsku – Nadějkovsko v díle českých spisovatelů (Ladislav Stehlík, Ludvík Vaculík, Jaromír Štětina, Mořic Klein)
Nadějkovsko obrazem – Nadějkovsko v díle českých výtvarných umělců (Richard Lauda, František Kobliha, Jaroslav Spirhanzl Duriš, Karel Valter)
Literatura – seznam knih a brožur, uvedených jako zdroj na těchto stránkách, a další literatura, týkající se Nadějkovska (budu doplňovat)

Škola a jiné domy

K historii jsem přidala stránky:

Dějiny školy – základní data, někteří významní učitelé a vzpomínky jednoho z žáků na školu v letech 1938-44.
Chystám se ještě pokračovat, např. přidat údaje o počtu žáků a některé jiné zajímavosti…

Nadějkovské domy – informace o nejstarších domech v Nadějkově, záznamy kronikáře Karla Jindráka o nadějkovských domech a jejich obyvatelích z r. 1955, dobové fotografie