Číčovice

Nachází se asi 2,5 km na jihozápad od Nadějkova. Jsou zde evidovány tři adresy, trvale zde nežije nikdo. Číčovice leží v katastrálním území Modlíkov.

Čeněk Bohuslávek zde uvádí tato místní jména polí a luk: Březina, Burjanka, Bezkouty, Vostrůvek, Židovina.

Dvě usedlosti jsou využívány k rekreaci, třetí je v ruinách; roste v ní keř klokoče zpeřeného. Pod stavením „U Šáchů“ (na levém břehu potoka) je starodávná roubená luční studánka s pramenitou vodou, dnes zanedbaná. Asi 200 m proti proudu je další studánka, nad ní obrázek Panny Marie. Kolem stavení u Šáchů i na přilehlých polích byla též, jakož i jinde v okolí, nalezena celá řada silně tuhovaných střepů, prozrazujících velmi staré osídlení tohoto místa.

V osadě jsou dva kamenné kříže, třetí kamenný kříž je v údolí potoka severně od osady. Litinový kříž je severovýchodně od osady, na rozcestí cest k Hronově a Šichově Vesci, zvaném „Nad lukama“.
Kříž U Šáchů byl původně vyšší a stával u cesty o něco blíže k potoku; byl poškozen při stahování dřeva, opraven a přemístěn na nynější místo. Je na něm vytesáno srdce a kalich.
Kříž u druhé usedlosti (s plechovým Kristem) má na soklu těžko čitelný nápis s letopočtem (asi) 1833, je na něm vytesán kalich, srdce.
Kříž u potoka nese letopočet 1887. V tomto roce byla v nedalekém rybníčku nalezena ztracená dívka, mrtvá a s obličejem přimrzlým k ledu. Ramena kříže jsou zdobena stylizovanými růžemi, uprostřed je vytesané srdce, níže kalich. Okolo kříže jsou čtyři sloupky.

K Číčovicím se váží pověsti:
O lesní žínce
O zlatých kuřatech

Mapy:
Mapa katastrálního území

Prameny:
 wikipedia.org
Čeněk Habart: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, díl IV.
Čeněk Bohuslávek: Dějiny školní obce Nadějkovské, dodatek


<<zpět na seznam osad
<<zpět na úvod