O děcku v košilce

Místní pověst vypráví o malém děcku v bílé košilce, které se zjevuje na cestě od Micáskova mlýna do Vratišova. Na vlastní oči je viděl soused, který se tudy po soumraku vracel s potahem kraviček domů. V polovině cesty se krávy zastavily a nechtěly jít dál. Kmotr si všiml, že jim v cestě brání malé děcko, o kterém slýchal, že se tu občas zjevuje. Proto po něm švihl bičem, aby ustoupilo. V tu chvíli dítě sice zmizelo, ale soused dostal takovou ránu do hlavy, že zůstal bez sebe.
Když se vzpamatoval, s posledních sil dojel do Vratišova. Doma ulehl, ale nikdo z něj nedostal ani slovo. Teprve ráno při prvním kohoutím zakokrhání z něj pojednou všechna tíha spadla a mohl vyprávět, co ho potkalo.
Od té doby se lidé tomu místu raději vyhnou a radíme to i vám. Kdo může vědět, čím tajemné děcko překvapí příště?

Jaroslav Wimmer

Podobná pověst se vypráví i o křižovatce k Brtci:

Už je to dávno, co prý jednou jeden občan z Bazejovic jel do mlýna pro mouku. Když přijel do mlýna, kde je nyní mlýn Turnovcův na potoce pod Nadějkovem, neměl ještě semleto; proto musel čekati, než domleli. Bylo to v době adventní, kdy jsou nejkratší dni. Tak se stalo, že se domů vracel až za pozdního večera. Když přijel na rozcestí, tam, kde stojí nyní kříž – zda tehdáž již tam stával, nemohu říci – kde se vzalo tu se vzalo – před kravami malé děcko, které mu bránilo v návratu. Chvíli ho nechal, mysle, že sejde mu z cesty. Když však se tak nestalo, rozzloben zaklel na děcko: „Prach sakra, parchante, odtáhni někam!“ a chtěl jej napálit bičem. Vtom dítě zmizelo, ale zato na jeho záda padla taková tíže, že se sotva dostal domů. Avšak ani doma nedostal se z moci toho děcka. Nemohl ze sebe slova vypraviti, jenom ječel a rukama se snažil pověděti, co se mu stalo. Ulehl. Ležeti musel naznak, neboť tíže na zádech mu jinak nedovolila; až když první kohout zakokrhal, ulevilo se mu. Teprve ráno vyprávěl, co se mu přihodilo.

Jan Bican, Bazejovice – http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/5537-mlyn-kotaskov

<<zpět na pověsti
<<zpět na úvod