Modlíkov a mlýny

Nachází se asi 2,5 km na jihozápad od Nadějkova. Je zde evidováno 9 adres, trvale zde žije 29 obyvatel. Modlíkov je také název katastrálního území o rozloze 0,89 km2.

Podle Čeňka Habarta je osídlení Modlíkova je velmi staré. Roku 1893 byly při přestavbě hospodářských stavení mezi čp. 3 a 9 nalezeny prehistorické popelnice, v nichž byl popel promísený se zemí a kůst­kami. Nádoby se však neuchovaly, neví se ani, kolik jich bylo a jak vypadaly. U stodoly čp. 9 odkryli při přestavbě zasypaný kanál se zbytky ztrouch­nivělých trub ze starého vodovodu a rozbitými kachly z kamen. Na jednom větším úlomku byl zřetelný obraz Adama a Evy s hadem, obtočeným kolem stromu. Z těchto nálezů se usuzuje na bývalé panské sídlo asi ze 13. – 14. století. Prvním doloženým majitelem Modlíkova byl na počátku 15. století Mikuláš Luknas z Měšetic u Sedlce, v roce 1432 jej prodává svobodníku Petru Chroustovi. V té době byla ves zcela opuštěna.

Pod silnicí na Milevsko jsou u potoka Cedronu tři mlýny s místními názvy Micáskov, Hromadov a Vozdrakov. Při Hromadovském mlýně bývala v 16. století krčma, od poloviny 19. století zde stávala pila, která rovněž zanikla. Micáskov postavil podle pamětní knihy města Jistebnice roku 1620 Petr Mýčasek; od roku 1822 až dodnes je ve vlastnictví rodiny Dvořákovy. Od roku 1921 měl mlýn vlastní elektrický proud, v roce 1942 bylo kolo vyměněno za turbínu. V plném pro­vozu byl Micáskovský mlýn do roku 1951, ale mlelo se ještě v letech šedesátých. Na Micáskově mlýně se narodil učitel a folklorista Štěpán Dvořák.

U silnice do Milevska je skalní kaplička „Lurdy“, kterou zde nechal zřídit pan Štěpán Dvořák z čp. 3. Farní kronika o ní uvádí:  „Dne 15. května 1927 posvětil nadějkovský farář (Bohuslav Veselý) sochu Panny Marie Lurdské ve skalní jeskyni pod Modlíkovem. Jeskyně i socha zřízeny péčí i nákladem Štěpána Dvořáka, rolníka v Modlíkově čp. 3, jenž roku 1925 podnikl pouť do Lurd, Limpiasu ve Španělsku a Říma. Při svém zájezdu do Lurd shledal, že ráz okolí zázračného místa velice se podobá zdejší krajině pod obcí Modlíkovem. Vnuknutím Božím pojal myšlenku zříditi tuto mariánskou svatyňku, aby alespoň přibližně umožněna byla zdejšímu lidu představa velepamátného, poutního místa, kde neposkvrněná Panna se zjevila chudé pastýřce Bernardettě Soubirous a kde tisíce nevyléčitelně chorých na těle i na duši zázračně bylo uzdraveno.“

V obci je litinový kříž na kamenném podstavci s reliéfem kalicha, kamenný kříž s datací 1899 je u odbočky do Modlíkova ze silnice na Milevsko (u cestě k bývalému mlýnu Hromadov). Litinové kříže jsou také u kapličky „Lurdy“,  ve svahu mezi mlýnem Micáskovem a silnicí a u potoka za mlýnem Vozdrakovem. Poslední z nich označuje místo, kde v r. 1963 při kácení dřeva tragicky zahynul Jiří Zukal z Hronovy Vesce.

Okolí Modlíkova je bohaté na pověsti. Vypráví se tu O zkamenělém stáduO Micáskově mlýněO skalní kapličce a O lakomé mlynářce na Hromadově.

Mapy:
Mapa katastrálního území
Další mapy – geologická, radonová aj.

Zdroje a odkazy: 
wikipedia.org
Čeněk Habart: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, díl IV.
Modlíkov – oáza klidu se skrývá na hranicích okresu (Táborský deník, 22. 9. 2016)


<<zpět na seznam osad
<<zpět na úvod