O čertově břemeni

„Čertovo břemeno“ je skalní útvar u nedaleké vesničky Cunkov, o němž se vypráví několik pověstí. Jedna z nich se týká i Nadějkova:

Nadějkovští osadníci stavěli si nový kostel. Čert chtěl zničit jejich stavbu. I uzmul kdesi daleko za Vysokým Chlumcem obrovskou skálu a letěl s ní, aby ji hodil na kostel. Najednou ustal v letu, zíral přes temena vrchů, potom s největším vztekem mrštil balvanem k zemi a zmizel. A co popudilo pekelnou obludu? Přiletěl pozdě, chrám byl posvěcen a on k němu již neměl přístup. Lidé dodnes si ukazují skálu, kterou nazvali Čertovo břemeno a okrouhlé jamky na vrcholu v ní prý stopy koňských kopyt čertových.
zdroj: web města Sedlec-Prčice

Pověst o Čertově břemeni a nadějkovském kostele vypráví i Karel Bazal, v knize Pověsti Sedlčanska II. – Paměti Čertova břemene.


<<zpět na pověsti
<<zpět na úvod