Bezděkov

Nachází se asi 2,5 km na sever od Nadějkova. Je zde evidováno 12 adres, trvale zde žije 21 obyvatel. Bezděkov leží v katastrálním území Starcova Lhota o výměře 6,06 km2.

Čeněk Bohuslávek uvádí tato místní jména polí a luk: Závrať, Kopanina, Malijovský, Sítí, Židovina, Díly, Návoz, Křovnatá; lesů: Mičanka, Cikán; rybník Bezděkách

První zmínka o Bezděkově je z roku 1665, kdy se vlastníci nadějkovského panství, bratři Oldřich Jan a Jiří František Doudlebský z Doudleb dědili o otcovské dědictví. K Bezděkovu patří ještě hájovna u silnice směrem ke Chlístovu. V roce 1843 zde v 9 domech žilo 70 obyvatel, v roce 1920 ve 12 domech 63 obyvatel, před druhou světovou válkou ve 13 domech 57 obyvatel.

Kamenná zvonice z roku 1935 zasvěcená Panně Marii se nachází přímo v obci. Obraz Panny Marie je umístěný v prosklené nice ve spodní části zvonice. Vedle zvonice se nalézá kříž. Na patě kříže nad hlavou andělíčka je umístěná kulatá deska s nápisem : POCHVÁLEN BUĎ JEŽÍŠ KRISTUS. Zvoničku, kterou pořídili bezděkovští osadníci nákladem 3000 Kč, posvětil nadějkovský farář Bohuslav Veselý v neděli 24. května 1936.

K Bezděkovu se váže pověst O pečlivé hospodyni.

Mapy:

prameny: 

wikipedia.org
Čeněk Habart: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, díl IV.
farní kronika obce Nadějkov
Čeněk Bohuslávek: Dějiny školní obce Nadějkovské, dodatek


<<zpět na seznam osad
<<zpět na úvod