Odkazy

Webové stránky obce, místních organizací a spolků

Další webové stránky, databáze a mapy

 • Památkový katalog – seznam kulturních památek (včetně zaniklých a zrušených)
 • Lokální identita zeleně venkovských sídel – zpráva o stavu krajiny, odborné metodiky a mapy pro obce společenství Čertovo břemeno, jehož je Nadějkov členem
 • Vodní mlýny – databáze vodních mlýnů: majitelé, vybavení, pověsti a zajímavosti
 • Židovské hřbitovy – k Nadějkovu je nejbližší hřbitov v Květuši (okres Písek)
 • Prázdné domy – databáze opuštěných domů v ČR
 • Dendrologie online – databáze zajímavých dřevin, zejména v zámeckých parcích
 • Archivní mapy – stabilní katastr Čech (1824 – 1843), císařské otisky stabilního katastru
 • Virtuální mapová sbírka
 • Mapotip – vlastníci a využití pozemků, inženýrské sítě, územní plán (mapy obce, přístupné z odkazu na obecním webu)
 • Artopos – lokalizace krajinomaleb 19. a 20. století, porovnání se současností
 • Legionáři – vyhledávání příslušníků čsl. legií podle místa narození
 • Muzeum České Sibiře – články z dobového tisku
 • Proměněné Chyšecko – web o historii obce Chyšky a okolí
 • Květuš – vzpomínky na blízkou vesnici v době přelomu 19. a 20. století, zmínky o Nadějkově, poznamenáno dobovým antisemitismem

Digitalizované knihy a časopisy

Staré fotografie

O mně

 • Olga Černá – příležitostný blog, knížky, Miroslav Šašek, Nadějkovsko

<<zpět