Pamětní kniha obce Nadějkova: rok 1922

Přepis obecní kroniky, uložené ve státním oblastním archivu v Třeboni, str. 24 – 27.
Odkaz na naskenovanou kroniku
Za přepis děkuji Katce Mikešové.

1922

Příjmy obce

6. ledna ve schůzi obecní probírán rozpočet na tento rok. Celková potřeba činí 7 389 K 60h, úhrada však jen 1 503 K 10h a nedostatek 5 886 K 50 h uhradí se 40% přirážkou ku dani činžovní = 6720 K a 160% ku ostatním daním = 5 865 K 60 h.

Strážník

Ustanoven byl obecním strážníkem Maroušek František a úřad nastoupil 1. února.

Porážky

Dohled při porážkách u řezníků v obci převzal bezplatně starosta Jan Rubeš a to do doby, než způsobilá osoba se přihlásí.

Podpory

Pro pohořelé na Slovensku věnováno 20 K a Klárovu ústavu slepců 5 K.

Poštovní úřad

1. února vstoupil do pense poštmistr Mořic Steiner působící přes 40 roků u zdejšího poštovního úřadu bez jediné dovolené. Službu převzal V. Dvořák, poštovní úředník z Benešova, po něm Eliška Slabová, úřednice ze Sedlčan a pak Josefa Kulíková z Benešova. Takto zatímně obsazena byla pošta od 1. února do 1. září.

Farní úřad

1. dubna dán byl zdejšímu faráři Frant. Žlábkovi výpomocný kaplan, Antonín Zikeš, který převzal i vyučování náboženství ve škole.

Nové stavby

V této době byla rozdělena panská louka proti Kuželi na stavební parcele. Části koupili: Reichl Josef k čís. 47., Pilař Antonín, Fořt Josef a Reifeisenova záložna, na ni začal stavbu stodoly Reichl Josef a při cestě na draha na poli vystavěl si bydelní stavení čís. 81 Říha Josef o 2 světničkách a stavba stála na 30 tis. K. V osadě Kališti přibylo obydelní stavení upravené u panského špýcharu č. 11, jehož vlastníkem jest Kolář František.

Úprava cesty

Také byla upravena pro jízdu bývalá silnice nyní obecní cesta do Homolí nákladem 89 K za svačiny.

Orientační tabule

Ke konci měsíce byly upevněné 2 orientační tabule v Nadějkově a v osadách Hubově a Kališti po 1.

Honitby

Dle nového předpisu o honitbách byly zhotoveny nákresy honiteb pro jednotlivé osady.

Poplatek ze zábav

16. července pro rok 1923 byl poplatek ze zábav, dosud v obci vybíraný, v obnosu 50 K za každou zrušen.

Autobus

1. srpna byla zahájena autodoprava na trati Heřmaničky – Sedlec – Milevsko se zastávkou Nadějkov – Chlistov. Zároveň v tomto měsíci jezdila velice špatně pošta z Jistebnice do Nadějkova. Mnohdy přijel člověk s károu, někdy jen pěší posel, ba stalo se, že poštu odevzdal čeledín jedoucí se řebřiňákem snad pro slámu nebo seno.

Účty obecní za rok 1921

6. srpna po prozkoumání finanční komisí byly obecním zastupitelstvem probrány účty obecní a seznán celkový příjem 9 861,31 K, vydání 7449,49 K a přebytek 2 411,82 K.

Poštmistr

1. září nastoupil službu def. poštmistr Benjamín Šporke z Prahy.

Rozpočet na rok 1923

3. prosince prozkoumán rozpočet na rok 1923. Celkový výdej stanoven na 11.842 K, úhrada obnáší 7.193 K 17 h a nedostatek 4.649 K 43 h uhrazen 30% přirážkou k dani činžovní a 150% k daním ostatním.

Pohoda

Počasí v tomto roce bylo prazvláštní. Pršelo jen se lilo do sen, pršelo jen se lilo do žní i ve žně, sena i obilí se přímo kradlo s polí i luk. Rolníci si slibovali, že podzim bude laskavější a zatím s bídou dobyli brambory a setí zadělali do bláta a vody.

V září a říjnu začaly rapidně klesati ceny látek, obuvi i životních potřeb, ale o Vánocích již zase vystupovaly. 1q žita stál 90 K, pšenice 110K, brambor 10 K. Mzdy byly: čeledín 2 500 K, služka 2 300 K, dělník 20 K denně. Povoz na lehko do Stupčic 60 K a od 1q nákladu nákladu 10 K. 1kg masa hovězího 10 – 12 K, vepřového 18 – 20 K, skopového 8 – 10 K, máslo 30 – 36 K, sádlo 14 – 15 K za 1 kg.


rok 1923 >>>
<<< rok 1921
<<< zpět na Kroniky a matriky