Pamětní kniha obce Nadějkova: rok 1920

Přepis obecní kroniky, uložené ve státním oblastním archivu v Třeboni, str. 19 – 21.
Odkaz na naskenovanou kroniku

 

1920

Volba starosty

11. ledna po několika urgencích konečně došlo vyřízení. Dřívější volba zrušena a nová nařízena. Prvé konány ve škole, druhé na obecním úřadě. Přes prudkou agitaci republikánské strany čsl. venkova zůstal výsledek tentýž jako při volbě první a tak došlo konečně ku volbě starosty obce.
31. ledna Zástupcem dohlídacícho úředu jmenován učitel Fikker František. Starostou zvolen Rubeš Jan, říd. učitel 8 hlasy, náměstkem Buzek Josef 7 hlasy, radními Šváb František 8 hlasy a Dvořák František 8 hlasy.

První schůze a členové komisí

19. února odbývána první schůze obecního zastupitelstva nově zvoleného. V ní zvoleni členové komise finanční Dr. Blabol Jan, Pilař Antonín, Dvořák František, Jindrák Jan; z občanstva Bohuslávek Čeněk, Fikker František, Petr Václav, rolník z Hubova; – knihovní: Rubeš Jan, Bohuslávek Čeněk, Fikker František, Žlábek František, farář; – aprovisační: Rubeš Jan, Zdeněk Vincenc, Pilař Antonín, Dvořák František z Kaliště; – stavební: Blažek Jan, Jindrák Jan, Barda Bohumil. K odhadu polního pychu: Šváb František, Říha Jan. Zároveň usneseno požádati berní správu v Sedlci, by vybírání veškerých daní i přirážek převzala a příslušné obnosy patřící obci poštou zasílala.

Nastoupení starosty

22. února předal agendu dosavadní starosta Reichl Josef do rukou nového starosty.

7. března byla pořádána obcí a školou oslava narozenin našeho prvého presidenta Tomáše G. Masaryka ve škole.

Liga. Vypovídání z bytu.

6. dubna obecní zastupitelstvo přihlásilo se za členy Ligy Masarykovy s příspěvkem ročně 5 Kč. Též v této schůzi přijato dle zákona republiky, že nikdo nesmí býti domácímz bytu vypovězen, nemá-li jiného.

Volba do národního sněmu

18. dubna byla volba do národního shromáždění – sněmovny poslanců. Kandidovalo 12 stran. Volby zúčastnilo se 311 voličů. Dostali národní demokraté 11 hl., národní socialisté 82 hl., strana lidová 40 hl., strana Hudec Modráček 7, sociální demokraté 20, malorolníci 3, živnostníci 34, strana republikánská 113, Chocova strana 1.

Volba do senátu

25. dubna při volbě do senátu byla již účast menší – 271 voličů. Hlasy rozvedeny takto: národní demokraté 18 hl., národní socialisté 64, živnostníci 28, malorolníci 9, sociální demokraté 35, lidovci 28, republikáni 88, Modráčkovci 1.

13. května uspořádána sbírka pro Podkarpatskou Rus, která vynesla 81 K 60 h.

Daru rozdělení

8. srpna rozdělen dar 1000 Kč Duška Josefa, zdejšího rodáka – obchodníka z amerického města Chicaga, mezi zdejší chudé. Týž věnoval také 1000 Kč pro chudé školní děti.

Čtvrtá půjčka republiky

3. října upsáno 975 Kč na čtvrtou půjčku republiky Českoslov., aby touto uznány a přijaty byly staré (III.-IV.) válečné půjčky (v obnose 1000 K). V této schůzi rokováno též o zřízení rolnické pokračovací školy, by mládež škole odrostlá mohla dále se vzdělávati.

Rozpočet obecní

12. prosince schválen rozpočet na rok 1921. Nedostatek 4864 Kč 43 h bude uhražen 160% přirážkou z daní, které obnášejí 3040 Kč 27 h. Při tom odhlasováno bylo nájemné z obecního domku zvýšiti o 25%, budou-li opravy na domu dosahovati 1000 Kč; budou-li vyšší, tedy nájemné zvýší se o 50%.

Poplatek ze zábav

Také bylo ustanoveno, že chce-li míti hostinský taneční zábavu, musí složiti 50 Kč pro chudou pokladnu.


rok 1921 >>>
<<< rok 1919
<<< zpět na Kroniky a matriky