Karolina hraběnka Wratislawová z Mitrowitz, provdaná Kokořovcová

Poslední šlechtická majitelka nadějkovského panství.  Zdědila jej jako tříletá,  když v roce 1844 zemřel její otec Karel Wratislaw z Mitrowic. Za poručníka jí byl ustanoven otcův bratr, hrabě Rudolf Konstantin Wratislaw z Mitrowic.
Panství se hraběnka Karolina ujala v roce 1862. Podle všeho vedla nákladný život – ráda cestovala, hostila na svém panství přátele, zejména malíře. Příležitostně podporovala i své poddané, místní kostel nebo dobrovolné hasiče, věnovala pozemek na obecní chudobinec. Spisovateli Prokopu Chocholouškovi, který v Nadějkově dožil, posílala jídlo na přilepšenou, přispěla i na vybudování Chocholouškova pomníku na nadějkovském hřbitově. Protože panství v Nadějkově nevynášelo tolik, aby z jeho výnosů dokázala svůj životní styl financovat, odprodávala jeden dvůr za druhým. Z původního majetku – pivovar, lihovar, 3 ovčíny, 9 dvorů, 9 hospod, 6 mlýnů, 1 cihelna, 20 rybníků, 18 vesnic – tak nakonec zbyl jen velkostatek Nadějkov s dvorem Větrovem.
O zámek a přilehlý park paní hraběnka pečovala, po roce 1863 provedla v zámku vnitřní úpravy, v letech 1863-73 obnovila zanedbaný zámecký park, v roce 1894 přestavěla bývalý pivovar na malířský ateliér.
Zemřela 15. dubna 1917 a je pochována na místním hřbitově v hrobce, vystavěné roku 1903. Nadějkovské panství odkázala svému příteli, malíři Karlu Beckovi (1866-1941).  P. František Teplý uvádí ve svých vzpomínkách domněnku, že Beck byl jejím synem.

Z oficiálních úředních pramenů (matriky, soudní a církevní spisy) lze zjistit o paní hraběnce a její jediné manželské dceři Zdence následující údaje, za jejichž laskavé poskytnutí děkuji PhDr. Janu Štěpánkovi, Ph.D.:

Karolina Sofie Terezie Květoslava hr. Wratislawová z Mitrowitz se narodila 23. září 1840 na zámku v Kolodějích a byla tam 25. září 1840 i pokřtěna v zámecké kapli. Byla dcerou Karla hraběte Wratislawa z Mitrowitz a Terezie, roz. svobodné paní Kotzové z Dobrše. Kmotrem byl strýc Prosper hrabě Berchtold z Uherčic, za svědka šla jeho žena Sofie hraběnka Berchtoldová, roz. ze Zollendorfu.
Dne 23. listopadu 1858 se opět v kapli zámku v Kolodějích provdala za Ludvíka Prokopa Karla Bedřicha Jana hraběte Kokořovce z Kokořova (*14. října 1833 zámek Štědrá, † 29. září 1878 zámek Štědrá), majitele fideikomisního panství Žlutice-Štědrá v dnešním Karlovarském kraji. Svědky na svatbě byli Jan hrabě Lažanský z Bukové, Jan Karel hrabě Krakowský z Kolowrat a Rudolf hrabě Jenison-Walworth. Manželé spolu zplodili dceru Karolinu Ludviku Terezii Janu Zdenku, která se narodila 6. června 1861 na zámku Štědrá. Rodiče Zdenky byly oficiálně odloučeni rozhodnutím pražské arcibiskupské konzistoře 12. října 1865.
Karolina byla od roku 1845 vlastníkem ½ statku Nadějkov. V roce 1867 zdědila i druhou polovinu statku. Stala se jedinou majitelkou a žila zde až do své smrti 15. dubna 1917. Svou dceru v žádném případě nevydědila. Po Karolínině zdědila její dcera Zdenka část jmění nadějkovského statku a novým majitelem byla vyplacena.
Sama Zdenka se 5. září 1882 v zámecké kapli v Nadějkově vdala za Leopolda Maria Ludmila svobodného pána Beese z Chrostin (*9. ledna 1856 zámek Lešná u Valašského Meziříčí, † 8. listopadu 1891 zámek Hnojník). Již 6. června 1888 bylo ale bezdětné manželství soudně rozvedeno a Zdenka na žádost císaře Františka Josefa I. směla nadále užívat své rodné jméno a titul, jakožto poslední nositelka jména Kokořovců. V letec 1887–1897 krátce vlastnila zámek Dietach-Ottsdorf u Schleißheimu v Horním Rakousku. Později se ale přestěhovala na trvalo do Francie, kde se v roce 1902 podruhé provdala za prozatím blíže neznámého Pierre Lemerciera. Smrt ji zastihla při návštěvě Prahy 12. ledna 1926 a byla pohřbena na Olšanských hřbitovech.

Prameny:
Antonín Janda: Pamětní kniha obce nadějkovské

Farní kronika Nadějkova
František Teplý: Pouť mého života, kapitola V Nadějkově
Kronika SDH Nadějkov (kopie)
Magdalena Pokorná: Milován a sledován
Schematismus a statistika statků velkých a rustikálních v království Českém (soupis majetku hraběnky v r. 1902)


<<<zpět na osobnosti
<<<zpět na úvod