Fikarova ulice

Autorem textu je kronikář obce Karel Jindrák, který v roce 1955 podle svých vzpomínek a vědomostí sepsal historii a tehdejší stav domů v Nadějkově.
Text vycházel na pokračování v Hlase Nadějkova v roce 2010 a 2011.


Dům čp. 30
Domek zděný, taškami krytý, v ulici od náměstí vzhůru vedoucí (Fikarově) v pořadí druhý po pravé straně. Dvůr uzavřen vraty. Nyní zde hospodaří vdova po Janu Dvořákovi Františka se svým synem Josefem. Při domku jest stodola a chlév.

Dům čp. 31
Bylo samostatné obytné stavení mezi čp. 30 a 32 („Na růžku“), dnes s čp. 32 sloučené, slouží spíše jako hospodářská budova než obývací. Koupil je od Václava Sazimy Josef Kaprál, pekař. (Čp. 31 má dnes dům p. Dvořáka, který převzal dům p. Boháče, který zde provozoval truhlářství.)

Dům čp. 57
Domek zděný, taškami krytý, souvisel s čp. 73 v ulici Fikarově, předala Anna Prošková, bývalá hokyně, vdova, svému synu Jiřímu, vyučenému obuvníku, který tu počal rovněž hokynařit. V roce 1939 přikoupil čp. 73 za 6 000 Kč od dělnice Marie Točíkové a oba domky přestavěl nákladem asi 20 000 Kč. (Čp. 73 má nyní dům v ulici U špejcharu.)

Dům čp. 64
Domek zděný, jednopatrový, tvrdě krytý, vedle kapličky z r. 1645, nynější vlastník Jan Duchoň, tesař, jej převzal od matky Františky a zvýšil.

Dům čp. 39
Domek zděný, taškami krytý, u kapličky v ulici Fikarově vlastní Pavel Novák, syn Josefa Nováka, který domek převzal po rodičích své manželky Marie, Václavu a Marii Vackových, hokynářích. Josef Novák tuto živnost až do změny hospodářských poměrů provozoval. Syn Pavel, vyučený elektroinstalatérství, zde bydlí s otcem a manželkou Blaženou. Za prací dojíždí jako zaměstnanec Krajského výzkumného ústavu zemědělského v Táboře, ke kterému patří i Větrov. Manželka doposud bezdětná dochází na Větrov něco si přivydělat prací.


<<< zpět na domy
<<< zpět na historii
<<< zpět na úvod