Kříže, kapličky a Boží muka

Drobné památky Nadějkovska jsou zaznamenány v mapě,  kterou průběžně  doplňujeme.  Jsou na ní i čtyři památky, které přísně vzato na Nadějkovsko už nepatří – kaple a dva kříže v Hodkově (patří k Jistebnici) a kříž u rybníčku pod Květuší (patří k Chyškám).

Momentálně je na mapě 84 objektů:

  • 5 kaplí nebo kapliček  – 2 velké a jedna skalní
  • 59 křížů  – 1 nízký kamenný (smírčí), 18 kamenných a 40 litinových
  • 10 zvoniček – 6 zděných, 3 dřevěné a 1 na střeše
  • 7 obrázků, z toho 2 poškozené
  • dvoje Boží muka: jedna původní, jedna nová (ve sloupku u plotu)
  • jedna socha sv. Jana Nepomuckého

Za upozornění na kříže nebo jiné drobné památky, které na mapě chybí, případně jejich fotografii, budu vděčná.
Dokumentací drobných památek se mnoho let zabývá pan Jiří Vocílka z Chlístova, z jehož textů a obrázků, zveřejněných ve zpravodaji Hlas Nadějkova, na některých místech čerpáme.

Legenda k mapě:
kapličky jsou červené, zvoničky žluté (zděné tmavší, dřevěné světlejší), kříže modré (kamenné tmavší, litinové světlejší), obrázky zelené (světlejší barvu mají ty, na nichž už není nic vidět), Boží muka fialová a socha sv. Jana šedá.
Odkaz:
Větší mapa s podrobnější legendou

Nadějkov

Přímo v Nadějkově se nachází kaplička, dva kamenné kříže – na náměstí a uprostřed hřbitova – a tři litinové kříže: na  zahradě domu v Táborské ulici („u Koptišů“), pod rybníkem Mlýnským a na rozcestí na Drahách, pod dvěma kaštany.
U  silnice k Mozolovu (na „Stračím vrchu“) a u cesty od nadějkovského hřbitova ke Starcově Lhotě stojí další kamenné kříže. 
V lese Řeháčkovina je na rozcestí malovaný obrázek – volná kopie Panny Marie svatohorské. Další obrázek Panny Marie je v rozsoše stromu na Petranici (u silnice z Nadějkova na Květuš, před odbočkou na Větrov); původně asi byl zavěšený výše na stromě, dnes je spadlý.

Kaplička Rodičky Boží Svatohorské

Kaplička z r. 1645 stojí u rybníčku Kužel severně od náměstí v Nadějkově. Na stříšce kapličky je zasazen dvojitý železný křížek. V kapličce stojí mariánská soška, jež je věrnou napodobeninou Svatohorské Panny Marie. Původní soška Panny Marie z této kapličky byla  50 cm vysoká, z hruškového dřeva, vpravo vybočená s korunkou na hlavě. Nošena bývala při poutních procesích do mariánské svatyně v Sepekově, kam putovalo každoročně procesí dne 8. září.
Dnes je v kapličce soška sádrová.
Kaplička byla údajně postavena z vděčnosti panem Adamem Bedřichem Doudlebským a jeho chotí Annou na místě srážky se Švédy, kteří zaútočili na nadějkovskou tvrz.
Pověst o vpádu Švédů

Smírčí kříž na Stračím vrchu

Nízký kamenný „smírčí kříž“ s letopočtem 1645 stojí u silnice na Mozolov. Smírčí kříže jsou považovány za jedny z nejstarších volně stojící skulptur v Evropě. Většina z nich pravděpodobně souvisela se smrtí nějakého člověka a kříž jako pomník smířené viny měl vybízet k mod­litbě za pokoj pro duši zemřelého.
Na místě tohoto kamenného kříže jsou podle vyprá­vění pocho­váni Švé­dové, kteří zaútočili na naděj­kov­skou tvrz při svém ta­žení po bitvě u Jankova (1645) a byli odraženi. Původní kříž byl roku 1996 odcizen ne­zná­mým pa­dou­chem, repliku nechal zho­tovit a věnoval obci pan archi­tekt Jiří Jiroutek, bytem v Pra­ze a na hájovně (Bažantnici) u Větrova.

Kříž na Homolích

Na Homolích, u cesty od hřbitova k Boučí a Starcově Lhotě stojí kamenný kříž, označující místo, kde se prý v r. 1771 oběsil čeledín, obžalovaný z krádeže chleba.
Pověst o kříži na Homolích

Kříž pod Mlýnským

Tento kříž prý označuje místo, kde se při povodni v r. 1890 utopila služebná, Marie Hlavešová, když při vytahování stavidel u rybníka pomáhala mlynáři Chocholovi. Byla proudem vod stržena a její mrtvola byla nalezena až pod Hronovou Vescí.

Kříž v Táborské ulici („u Koptišů“)

Jiří Vocílka uvádí, že kříž pravděpodobně souvisí s neštěstím ze dne 30. června 1905, kdy při koupání v Kovářském rybníce nešťastnou náhodou utonul jedenáctiletý František Vojtěch Cmunt, žák 4. třídy obecní školy v Nadějkově. Narodil se 19. dubna 1894 a byl synem  Františka Cmunta, bednáře v Nadějkově, čp. 40, a Anny, rodem Koptišové z Nadějkova čp. 48.  – Letopočet na kříži (1875) nemusí odpovídat datu události, často se používaly starší kříže ze hřbitova.

Obrázek v Řeháčkovině

Obrázek připomíná tragickou událost z 19. 9.1924, kdy se na tomto místě  zastřelil z revolveru Josef Horich, výměnkář z Nadějkova čp. 52. Bylo mu 70 let. – Původní obrázek se nezachoval, po r. 2000 byl nahrazen obrázkem s fotografií sochy Panny Marie z průčelí kostela v Nadějkově. I tento druhý obrázek už neexistuje, byl poškozen při těžbě dřeva. Nyní je na místě třetí obrázek -malovaná variace na zobrazení Panny Marie svatohorské.

Fotografie – kaplička, kříže a obrázky v Nadějkově a nejbližším okolí:

Osady

Další drobné sakrální stavby najdeme téměř v každé z nadějkovských osad a u cest. Mnohdy se k nim váže vyprávění o tragické události.
Pověst o Benešově kříži
Pověst o obrázku u Kaliště
Pověst o obrázku u Šichovy Vesce
Pověst o obrázku u Vratišova

Největší z nich jsou skalní kaplička „Lurdy“ a kaple ve Vratišově.

Skalní kaplička „Lurdy“

U silnice do Milevska je skalní kaplička „Lurdy“, kterou nechal zřídit pan Štěpán Dvořák z Modlíkova, čp. 3., jako poděkování za své zázračné uzdravení. Vysvěcena byla roku 1927.
Místo pro kapličku bylo vybráno v upo­mínku na zvláštní sluneční záři, kterou 13. 2. 1861 při pohřbu Anny Krušinové, matky devíti dětí z Micáskova mlýna viděli účastníci pohřbu. Úkaz vnímali jako znamení, neboť ten den bylo třetí výročí zjevení v Lourdech.
Původní dřevěná soška od italského mistra a její další dvě kopie byly ukradeny. Nynější je pouze sádrová, zobrazuje Pannu Marii z Mariazell, a v roce 1998 ji, krátce před svou smrtí, opravil pan Karel Veselý z Prahy, ro­dák z Nadějkova.
Pověst o skalní kapličce 
Pověst o Micáskově

Kaple ve Vratišově

Kaple byla zbudována r. 1934 nákladem osadníků vratišovských, dle plánu stavitele Bočana z Milevska, schváleného biskupskou konzistoří v Českých Budějovicích, obnosem 8000 Kč, nepočítaje podlahy a dříví. Stará kaple, úplně sešlá, byla zbořena. Kaple stojí u cesty na pozemku Josefa Hadáčka z čp. 7, který pozemek na ni daroval. Posvětil ji P. Bohuslav Veselý v r. 1936.
Každoročně se zde koná májová pobožnost.

Fotografie – skalní kaplička „Lurdy“ a kaplička ve Vratišově

Další drobné sakrální stavby

Popis dalších drobných památek najdete na stránkách jednotlivých osad, jejich fotky jsou i níže nebo na stránce Fotografie, můžete si je také vyhledávat na mapě

Fotografie – další kapličky, zvoničky, Boží muka, kříže a obrázky u nadějkovský osad


<<zpět na památky
<<zpět na úvod