Kříže, kapličky a Boží muka

Drobné památky Nadějkovska jsou zaznamenány v mapě,  kterou průběžně  doplňujeme.  Jsou na ní i čtyři památky, které přísně vzato na Nadějkovsko už nepatří – kaple a dva kříže v Hodkově (patří k Jistebnici) a kříž u rybníčku pod Květuší (patří k Chyškám).

Momentálně je na mapě celkem 83 objektů:

  • 5 kaplí nebo kapliček  – 2 velké a jedna skalní
  • 59 křížů  – 1 nízký kamenný (smírčí), 18 kamenných a 40 litinových
  • 10 zvoniček – 6 zděných, 3 dřevěné a 1 na střeše
  • 6 obrázků, z toho 2 poškozené
  • dvoje Boží muka
  • jedna socha sv. Jana Nepomuckého

Za upozornění na kříže nebo jiné drobné památky, které na mapě chybí, případně jejich fotografii, budu vděčná.

Legenda k mapě:
kapličky jsou červené, zvoničky žluté (zděné tmavší, dřevěné světlejší), kříže modré (kamenné tmavší, litinové světlejší), obrázky zelené (světlejší barvu mají ty, na nichž už není nic vidět), Boží muka fialová a socha sv. Jana šedá.
Odkaz:
Větší mapa s podrobnější legendou

Nadějkov

Přímo v Nadějkově se nachází kaplička, dva kamenné kříže – na náměstí a uprostřed hřbitova – a tři litinové kříže: na  zahradě domu v Táborské ulici, pod rybníkem Mlýnským a na rozcestí na Drahách, pod dvěma kaštany.
U  silnice k Mozolovu (na „Stračím vrchu“) a u cesty od nadějkovského hřbitova ke Starcově Lhotě stojí další kamenné kříže.

Kaplička Rodičky Boží Svatohorské

Kaplička z r. 1645 stojí u rybníčku Kužel severně od náměstí v Nadějkově. Na stříšce kapličky je zasazen dvojitý železný křížek. V kapličce stojí mariánská soška, jež je věrnou napodobeninou Svatohorské Panny Marie. Původní soška Panny Marie z této kapličky byla  50 cm vysoká, z hruškového dřeva, vpravo vybočená s korunkou na hlavě. Nošena bývala při poutních procesích do mariánské svatyně v Sepekově, kam putovalo každoročně procesí dne 8. září.
Dnes je v kapličce soška sádrová.
Kaplička byla údajně postavena z vděčnosti panem Adamem Bedřichem Doudlebským a jeho chotí Annou na místě srážky se Švédy, kteří zaútočili na nadějkovskou tvrz.
Pověst o vpádu Švédů

Smírčí kříž na Stračím vrchu

Nízký kamenný „smírčí kříž“ s letopočtem 1645 stojí u silnice na Mozolov. Smírčí kříže jsou považovány za jedny z nejstarších volně stojící skulptur v Evropě. Většina z nich pravděpodobně souvisela se smrtí nějakého člověka a kříž jako pomník smířené viny měl vybízet k mod­litbě za pokoj pro duši zemřelého.
Na místě tohoto kamenného kříže jsou podle vyprá­vění pocho­váni Švé­dové, kteří zaútočili na naděj­kov­skou tvrz při svém ta­žení po bitvě u Jankova (1645) a byli odraženi. Původní kříž byl roku 1996 odcizen ne­zná­mým pa­dou­chem, repliku nechal zho­tovit a věnoval obci pan archi­tekt Jiří Jiroutek, bytem v Pra­ze a na hájovně (Bažantnici) u Větrova.

Kříž na Homolích

Na Homolích, u cesty od hřbitova k Boučí a Starcově Lhotě stojí kamenný kříž, označující místo, kde se prý v r. 1771 oběsil čeledín, obžalovaný z krádeže chleba.
Pověst o kříži na Homolích

Kříž pod Mlýnským

Tento kříž prý označuje místo, kde se při povodni v r. 1890 utopila služebná, Marie Hlavešová, když při vytahování stavidel u rybníka pomáhala mlynáři Chocholovi. Byla proudem vod stržena a její mrtvola byla nalezena až pod Hronovou Vescí.

Fotografie – kaplička a kříže Nadějkova:

Osady

Další drobné sakrální stavby najdeme téměř v každé z nadějkovských osad a u cest. Mnohdy se k nim váže vyprávění o tragické události.
Pověst o Benešově kříži
Pověst o obrázku u Kaliště
Pověst o obrázku u Šichovy Vesce
Pověst o obrázku u Vratišova

Největší z nich jsou skalní kaplička „Lurdy“ a kaple ve Vratišově.

Skalní kaplička „Lurdy“

U silnice do Milevska je skalní kaplička „Lurdy“, kterou nechal zřídit pan Štěpán Dvořák z Modlíkova, čp. 3., jako poděkování za své zázračné uzdravení. Vysvěcena byla roku 1927.
Místo pro kapličku bylo vybráno v upo­mínku na zvláštní sluneční záři, kterou 13. 2. 1861 při pohřbu Anny Krušinové, matky devíti dětí z Micáskova mlýna viděli účastníci pohřbu. Úkaz vnímali jako znamení, neboť ten den bylo třetí výročí zjevení v Lourdech.
Původní dřevěná soška od italského mistra a její další dvě kopie byly ukradeny. Nynější je pouze sádrová, zobrazuje Pannu Marii z Mariazell, a v roce 1998 ji, krátce před svou smrtí, opravil pan Karel Veselý z Prahy, ro­dák z Nadějkova.
Pověst o skalní kapličce 
Pověst o Micáskově

Kaple ve Vratišově

Kaple byla zbudována r. 1934 nákladem osadníků vratišovských, dle plánu stavitele Bočana z Milevska, schváleného biskupskou konzistoří v Českých Budějovicích, obnosem 8000 Kč, nepočítaje podlahy a dříví. Stará kaple, úplně sešlá, byla zbořena. Kaple stojí u cesty na pozemku Josefa Hadáčka z čp. 7, který pozemek na ni daroval. Posvětil ji P. Bohuslav Veselý v r. 1936.
Každoročně se zde koná májová pobožnost.

Fotografie – skalní kaplička „Lurdy“ a kaplička ve Vratišově

Další drobné sakrální stavby

Popis dalších drobných památek najdete na stránkách jednotlivých osad, jejich fotky jsou i níže nebo na stránce Fotografie, můžete si je také vyhledávat na mapě

Fotografie – další kapličky, zvoničky, Boží muka, kříže a obrázky u nadějkovský osad


<<zpět na památky
<<zpět na úvod