Nejkrásnější vesnice Nadějkov

Na stránku Vzpomínky  jsem přidala text vzpomínek Hanse Komendy (1716-1776), sluhy hraběte Dohalského z Dohalic, jemuž nadějkovské panství patřilo ve dvacátých letech 18. století. Hans (Hanzel, Jan) Komenda do jeho služeb vstoupil jako desetiletý.
Jde pravděpodobně o nejstarší dochované písemné paměti, které zmiňují na naši obec. Staly se podkladem jak pro odborné práce historika Eduarda Maura, tak inspirací pro román Jany Klimečkové Kočárová cesta. Právě v něm vystupuje románová postava Hans Komenda, který na Nadějkov vzpomíná jako na „nejkrásnější vesnici na světě“.

Stránka Vzpomínky  dále obsahuje text z pamětí kněze Františka Teplého (v Nadějkově působil v letech 1892-1894), vzpomínky kronikáře Karla Jindráka (první polovina 20. století) a jeho syna Milana (30. a 40. léta 20. století), Ludmily Rutarové (20. léta 20. století) a Josefa Bendy (50.léta 20. století).