Lavičky a cedulky

V roce 2020 lidé ze spolků Zachovalý kraj a Okrašlovací spolek u cest Nadějkovska umístili sedm laviček. Jsou vyrobeny ze starých trámů krovu kostela sv. Michaela v Jistebnici, které spolkům věnovala Římskokatolická farnost Jistebnice.

Během instalace laviček se zrodila myšlenka věnovat každou z nich některé z významných osobností Nadějkovska a opatřit ji cedulkou se jménem.

V roce 2022 byly dvě lavičky symbolicky věnované

Lavička vedle kapličky u Hronovy Vesce by měla nést jméno dlouholetého nadějkovského kronikáře a knihovníka Karla Jindráka, lavička u kříže na Homolích jméno lékaře, spisovatele a zakladatele nadějkovského Sokola Jana Blabola, lavičky v Řeháčkovině jména významných učitelů: autora dějin Nadějkova Antonína Jandy, zakladatele stromkových slavností, včelaře, hudebníka a řídícího Jana Hůrky a kronikáře, knihovníka a režiséra ochotníků Čeňka Bohuslávka.

Aktuální přehled všech laviček a cedulek je na stránce Lavičky.