Po půl roce

Zhruba hotové jsou (zatím většinou bez fotek)

  • stránky jednotlivých osad
  • historie vč. odkazů na kroniky a matriky
  • nadějkovské osobnosti (částečně)
  • pověsti
  • příroda
  • většina památek
  • odkazy

Chybí hlavně dokončit Osobnosti a Památky. A obrázky! Nechcete mi někdo poslat obrázky?