Fara a farská zahrada

Fara Barokní farní budova byla postavena v r. 1738 péčí hraběte V. I. Deyma, dílem na útraty kostelního jmění  za 105 0 zl. a 23 kr. Původně měla  sedlovou střechu, šindelem krytou. V r. 1946 z výnosu sbírek a dobrovolných směn občanstva byla sešlá farní budova opravena a střecha pokryta eternitem. Dříví na krov věnovali okolní občané, … Pokračování textu Fara a farská zahrada